Deventer

Elk jaar is er in januari/februari een jaarvergadering voor de leden van onze afdeling. Daarin wordt o.a. het verslag over het afgelopen jaar gepresenteerd. Hierin komen ook alle activiteiten die hebben plaatsgevonden aan de orde. Op deze pagina's kunt u de jaarverslagen van 2018, 2019 en 2021 inzien.

Als er een nieuwe vergadering wordt georganiseerd, wordt deze opgenomen in de agenda.

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2021