Deventer

Column in het Deventer Nieuws van december 2023

Tuinsuggestie voor volgend jaar

Er is momenteel veel te doen over het klimaat en hoe we de veranderingen daarin kunnen beperken. Als Groei & Bloei hebben we ons daarbij aangesloten en hebben we als thema ‘klimaatvriendelijk tuinieren’ geadopteerd. Dit is uitgewerkt in een 10-puntenplan dat op onze website www.deventer.groei.nl terug te vinden is. Terugblikkend op het afgelopen jaar wil ik hier de vraag stellen, hoe klimaatvriendelijk tuinierden jij en ik eigenlijk? Wat was daar volgens het 10-puntenplan onder meer voor nodig?

Een van de belangrijkste punten, en vaak onderschat, is de zorg voor een gezonde bodem, dé basis voor een gezonde tuin. Omdat we veel aan die bodem onttrekken, zal dat op een of andere wijze gecompenseerd moeten worden. Dat geldt voor de siertuin, maar zeker ook voor de moestuin.   Dit kan met compost, maar eenvoudiger nog met afgevallen blad of snoeiafval. Een gezonde bodem dient minstens 5% organisch materiaal te bevatten. Voldoen we hieraan?

Gebruiken we intussen geen bestrijdingsmiddelen meer en vermijden we het gebruik van turf, waarvan de winning het milieu zwaar belast? Koffieprut is een prima vervanging van turf voor zuurminnende planten. Letten we op een gevarieerde beplanting die door het jaar heen insecten, vogels en ander dierenleven aantrekt in onze tuin? Denk hierbij aan zowel voedsel als beschutting. Zeker in de winter, zoals op bijgaande foto. Daarnaast mag ook water niet ontbreken. Uiteraard gebruiken we zoveel als mogelijk regenwater.

Ik denk dat velen van ons terugblikkend vaststellen dat er nog een weg te gaan is. In dat geval stel ik voor dat we deze en de andere punten in onze goede bedoelingen voor het volgend seizoen opnemen. Suggesties of reacties zijn welkom op info(at)deventer.groei.nl.

Afsluitend stel ik vast dat het afgelopen jaar wat het weer betreft weer uitdagend was, soms te droog, te koud dan wel te nat. Maar zien hoe komend jaar wordt. Tenslotte leef je als tuinier mee met de seizoenen en het weer.

Alle lezers mooie feestdagen gewenst!

Cor Koppert