Deventer

Nieuwsflits

We proberen bij de uitgiftedata van ons afdelingsblad altijd zoveel mogelijk op de actualiteit van de activiteiten aan te sluiten. Omdat het boekje echter maar vier keer per jaar verschijnt, lukt dat slechts gedeeltelijk.

Om te voorkomen dat u daardoor bijvoorbeeld een lezing mist, werken we sinds enkele jaren met een e-mail nieuwsbrief: onze Nieuwsflits. Die verzenden we als geheugensteuntje, kort voor een activiteit, of als een extra oproep als we nog enkele mensen tekort komen voor bijvoorbeeld een excursie. Ook kan het gebeuren dat een spreker onverwacht niet kan komen. Dan is het voor het bestuur noodzakelijk om u te kunnen waarschuwen en het is voor u wel zo prettig om gewaarschuwd te worden. We streven ernaar om elke maand een Nieuwsflits te versturen. Wij hopen u daardoor binnenkort te begroeten bij één van onze activiteiten of als nieuw lid.

Ook niet-leden kunnen zich aanmelden voor de Nieuwsflits! 

►Hierbij het formulier waarmee u zich kunt aan- of afmelden voor ontvangst van De Nieuwsflits

►Nieuwsflitsen 2023