Deventer

Het belang van Biologische bollen

De laatste jaren horen we steeds meer spreken over biologische bollen, maar waarom is dat zo belangrijk?

Behalve dat ik van tuinieren houd, ben ik met hart en ziel ook een imker. Helaas heb ik de bijensterfte van veel te dicht bij meegemaakt.

Vroeger moest ik mijn ramen van de auto vaak wassen omdat er zoveel dode insecten opplakten. Tegenwoordig hoeft dat nog maar zelden. Zo kunnen wij allen de enorme afname onder de insecten ook waarnemen.

Biologische bollen zijn bollen die geteeld zijn zonder chemische bestrijdingsmiddelen en/of gif en zonder kunstmest.

De bollen die met gebruik van gif en/of gewasbeschermingsmiddelen worden geteeld worden de gangbare bollen genoemd.

In de teelt van de gangbare bloembollen worden chemische gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Deze middelen beschermen inderdaad het gewas, maar daarmee doden zij tegelijkertijd ook veel insecten.

Neonicotinoïde, een stof die verwant is aan nicotine, is niet alleen schadelijk voor de insecten die op zoek zijn naar nectar en stuifmeel, maar ook voor de insecten die de luizen eten. Denk hierbij aan het lieveheersbeestje.

Ook fungiciden, worden gebruikt om schimmels te doden of niet te laten ontkiemen, met als neveneffect dat ook alle goede schimmels die in de bodem leven en die hard nodig zijn voor een mooi en gezond bodemleven vernietigd worden. Een gezond bodemleven zorgt er immers voor dat gewassen gezond kunnen zijn.

We verdrijven ook de vogels want zij eten de insecten die gif bevatten.

In de buurt van de bloembollenvelden zijn er zelfs in babyluiers pesticiden aangetroffen. (Bron NOS in 2019 en Zembla).

In 2017 waren er in Nederland van de 26.000 hectare bollenvelden slechts 30 hectare biologisch.

Door te kiezen voor biologische bloembollen versterk je niet alleen je eigen tuin, maar je steunt daarmee ook de kwekers die nu al biologisch werken en zij die graag de omslag willen maken, maar dat om diverse redenen nog niet gedaan hebben.

De biologische telers willen gezonde, sterke planten op een gezonde bodem telen, met zorg voor het milieu. Zij gebruiken organische meststoffen (compost, groenbemester en dierlijke mest in plaats van kunstmest). Zij zetten in op ziektepreventie wat zorgt voor een terugkeer van bodemleven en biodiversiteit rond en op hun teeltvelden.

Rolande Poppe