Deventer

Botanische Tuinen Utrecht: een wereld aan planten

Botanische tuinen kun je eigenlijk zien als pretparken voor plantenliefhebbers. In de meeste botanische tuinen staan veel aparte soorten planten die je nergens anders tegenkomt en vaak worden er rondleidingen gegeven of staan bij bijzondere planten borden met informatie. Geweldig inspirerend als je van planten houdt!

Dat was vroeger wel anders! Botanische tuinen zijn van oorsprong tuinen die deel uitmaken van een universiteit of hogeschool. In de beginperiode van deze tuinen of horti waren ze vooral bedoeld voor de artsenijkundige opleiding. De planten in de tuin hadden een geneeskrachtige werking en de studenten konden in de tuin de soorten leren. Later werden de tuinen vooral belangrijk voor onderzoek en onderwijs op het gebied van biologie en farmacie. In de tuin stonden planten die de studenten moesten kennen, er waren planten die voor practica gebruikt werden en er waren kassen waar onderzoek aan planten werd gedaan. De tuinen waren in die tijd in feite niet voor het publiek toegankelijk, hoewel het hek meestal niet hermetisch was gesloten.

Tegenwoordig hebben botanische tuinen daarnaast ook een belangrijke educatieve en recreatieve functie. De Botanische Tuinen van de Universiteit Utrecht zijn daar uitstekend voor ingericht.

  • Diverse tuindelen

Eén van de meest aansprekende onderdelen is de grote rotstuin van 4000 m². Deze tuin met planten uit bergachtige gebieden is één van de mooiste en soortenrijkste rotstuinen van Europa en trekt jaarlijks veel bezoekers uit alle delen van de wereld.

De systeemtuin is een traditioneel tuinonderdeel van een hortus. In deze tuin krijgt men een overzicht van de families en geslachten in het plantenrijk. Bij veel botanische tuinen is de systeemtuin verdwenen omdat het onderdeel plantensystematiek bij de meeste biologieopleidingen is opgeheven. De tijd dat in de zomermaanden honderden studenten in de systeemtuin te vinden waren is ook in Utrecht voorbij, maar de mooie aanleg, de goede informatievoorziening en de sfeervolle plekjes weten nu ook bezoekers te boeien.

In de thematuin is een 18-tal thema's over planten uitgewerkt. Zo is er een thema over plantenverdediging en een thema over kleurstof leverende planten maar ook is er een thema over Bijbelse planten en een groot deel met geneeskrachtige en geurende planten. De tropische kassen gunnen de bezoekers een kijkje in de fascinerende plantenweelde van de tropen van Zuid Amerika, maar ook van andere tropische streken. Boom bewonende orchideeën en bromelia's pronken zo nu en dan met exotische bloemen en als het meezit, krijgt men een concert van tropische kikkertjes te horen.