Deventer

Evaluatie Moestuincursus 2024

In maart ging de moestuincursus op biologische grondslag voor mensen met een eigen tuin voor de vierde keer op herhaling. 15 deelnemers tekenden in; de helft lid van Groei & Bloei of VELT.

De onderwerpen die tijdens vier zaterdagochtenden aan de orde kwamen waren heel divers: naast bodemverzorging, bemesting, composteren, zaaiplan maken en zaaien, ook de rol van kruiden, de noodzaak van vruchtwisseling; klein fruit en de preventie / bestrijding van ziekten en plagen. Biologisch tuinieren was het uitgangspunt, dus geen gif, geen kunstmest, maar wisselteelt om ziekten te bestrijden en voedingsstoffen in de bodem beter te benutten. Allemaal makkelijk gezegd, maar wat betekent dat voor de moestuinier?

Uit de evaluatie bleek dat de deelnemers het cursusaanbod zeer op prijs stelden. Zowel de inhoud als de manier waarop de cursus werd gegeven vonden de deelnemers, zowel de beginnende tuinier als de tuinier met wat meer groene vingers, de moeite waard. Per bijeenkomst werden de nodige bijlagen meegestuurd zodat de cursisten hun eigen

naslagwerk konden samenstellen. De gemiddelde waardering kwam ruim boven een 8 uit! Enkele reacties die de betrokkenheid van de deelnemers weergeven: ‘ik heb veel geleerd en ben blij met het naslagwerk; motiverend en er was voldoende ruimte om vragen te stellen; het voldeed aan mijn verwachtingen en ik zal de cursus zeker aanbevelen!’ ‘Wat ik gemist heb is met elkaar naar buiten te gaan en in tuinen te kijken, nog meer uitwisseling van ervaringen en wat meer de nadruk op ecologisch tuinieren.’

In september volgt nog een nakombijeenkomst waarop de ervaringen nader onder de loep worden genomen.

De organisatie was in handen van Ellen Geerlings, Els van der Plank, Jan Schukkink en Jan Weggemans.