Deventer

Column in het Deventer Nieuws van februari 2023

Tuintips februari

Deze maand begin ik mijn tuintips met een filmtip. Het betreft de film ‘Onder het maaiveld’ die begin maart in omloop komt. Zoals de titel aangeeft, behandelt deze film op fascinerende wijze het leven dat zich onder het maaiveld afspeelt. Fascinerend omdat daarin dat leven tot in microscopische details wordt getoond. En dat niet alleen. De film laat zien hoe belangrijk dit ‘leven’ voor onze flora, ons plantenleven is. Dat onze bomen, struiken en planten niet zonder dit bodemleven kunnen groeien. Dat er wisselwerking is tussen het bovengrondse en ondergrondse leven. Dat er via het bodemleven wisselwerking is tussen onze bomen, struiken en planten. Een film dus die iedere tuinier gezien zou moeten hebben. Een eerste indruk kan op internet via een trailer worden opgedaan.

Dan vervolg ik nu bovengronds met een vraag die vaak gesteld wordt: wanneer snoei ik mijn Clematis? En terecht, want kies je de verkeerde tijd, heb je mogelijk een heel jaar geen bloemen. De plantensoort wordt ingedeeld in drie groepen. De eerste bloeit in april/mei; die snoei je na de bloei, zodat de plant daarna nieuwe stengels kan vormen voor de bloei in het volgend voorjaar. De tweede groep bloeit in mei juni en (soms) nog een keer in september; die snoei je eveneens na de bloei en ook deze groep vormt dan alvast de stengels voor de bloei in het volgende jaar. Alleen de planten van groep drie, die tussen juli en september bloeien, snoei je nu. Je kort de stengels in tot ca 1 cm boven het tweede of derde paar knoppen boven de grond. Vervolgens bloeien deze op de aangroei van dit jaar.

Tenslotte nog een tip voor het opsnoeien van bomen. Zaag dikkere takken in twee delen af en zorg ervoor dat de kraag aan de stam intact blijft, zie foto.

Voor meer tuintips www.deventer.groei.nlof bekijk instructiefilmpjes op www.groei.nl.

Cor Koppert