Deventer

Zaai- en Stekclub ZaaiGoed

Een van de leuke kanten van het zelf zaaien van je planten is de dagelijkse beleving.  Vooral bij toepassing op de vensterbank kun je het hele proces nauwgezet volgen en controleren, je zit er met je neus bovenop.  Ondergetekende heeft het kunstje redelijk onder de knie gekregen, maar wel  met heel veel vallen en opstaan; het laatste gelukkig vaker dan het eerste. Helaas houden heel veel mensen het bij tegenslag al snel voor gezien en haken af.

De oorzaak zit vooral in de versnipperde en onvolledige informatie op internet en in de geschreven media. Het proces van zaaien tot uitplanten bestaat uit veel opeenvolgende kleine stapjes die afzonderlijk weliswaar niet moeilijk zijn, maar net als bij een ketting mag er geen  schakeltje uitvallen Je hoeft bijvoorbeeld alleen maar te denken aan het een keer te laat controleren van de vochtigheid.

Omdat de praktijk, en in die praktijk, het uitwisselen van ervaringen de beste manier is om dit proces wel goed onder de knie te krijgen, is in 2019  de zaai- en stekclub ZaaiGoed opgericht. Deze club bestaat uit plm. 20 leden die  elke zaterdagochtend de gelegenheid hebben om in een royale kas in Diepenveen gezamenlijk te zaaien en te stekken. Er worden ervaringen uitgewisseld, gediscussieerd over namen, enige administratie bijgehouden, zaden uit eigen tuin ingebracht, enz. De start is om 10.00 uur, einde om 12.00 uur, waarbij het laatste halfuurtje gebruikt wordt om gezellig samen koffie te drinken.

De leden bepalen zelf hoe vaak men komt, maar in de praktijk varieert dit van bijna elke week, vooral de beginners, tot eens in de maand.

Er wordt een groot assortiment aan planten gekweekt en vaak in te grote aantallen. Leuk voor de eigen tuin en vooral ook een spotgoedkope manier om een nieuwe tuin in te richten. Er is ook regelmatig een overschot aan planten, maar dat krijgt een welkome bestemming bij de twee ruilbeurzen die jaarlijks plaatsvinden.

Neem voor nadere informatie over lidmaatschap contact op met Ton Blokvoort, ton.blokvoort(at)kpnmail.nl

Zie voor het laatste nieuws ►ZaaiGoed 2024