Deventer

TUINCLUBS

Binnen de afdeling Deventer zijn drie tuinclubs actief met de toepasselijke namen Papaver, Passiflora en Trifolium. Het doel van deze tuinclubs is het gezamenlijk op bezoek gaan bij bijzondere tuinen 8 tot 10 keer per seizoen, afhankelijk van de diverse mogelijkheden.

Elke club bestaat uit circa 20 leden en maakt een eigen programma in het voorjaar. Tijdens de eerste samenkomst worden ideeën en wensen voor het komende seizoen geïnventariseerd en ervaringen uitgewisseld tijdens een genoeglijk samenzijn.

Het samen bezoeken van tuinen is een bijzondere ervaring. Het delen, enthousiasmeren en het leren van elkaar in een vriendschappelijke context, doet je met andere ogen kijken naar een tuin en is een inspiratiebron voor het eigen erf.

De tuinen die we het afgelopen seizoen bezocht hebben, zagen er zonder uitzondering prima verzorgd uit, hoewel de droogte de tuineigenaren wel voor bijzondere uitdagingen had gesteld.

Verrassend veel variaties zijn we tegengekomen. Zowel tuineigenaren die strikt op kleur tuinieren, als mensen die de voorkeur geven aan uitbundige bonte variaties. Soms ligt het accent op aparte bomen en struiken die vruchten dragen, zodat ook de vogels aan hun trekken komen. Elders zien we wuivende grassen die de verschillende bloeiende planten omlijsten. De pluktuin is favoriet bij degene die de tuin gebruiken als basis voor het bloemschikken. Het is tevens een paradijs voor insecten. Ook zagen we leuke waterloopjes, mooie vijvers, aflopende oevers en aparte rotspartijen die de tuin aantrekkelijk maken om te zien en die leefruimte bieden aan een grote verscheidenheid aan gewenste en soms ongewenste dieren.

De meeste tuineigenaren houden graag een korte inleiding, waarin de oorsprong van hun passie, hun motivatie, hun worstelingen met de natuur en de daarbij horende frustratie en successen duidelijk naar voren komen. Het delen van hun kennis en kunde maakt het tuinbezoek steeds weer tot een leerzaam moment.

Verrassende variëteiten maken ons soms hebberig. Maar gelukkig! Veel tuineigenaren kweken liefdevol stekjes die ze graag tegen een geringe vergoeding verkopen, om daarmee weer te kunnen investeren in hun eigen tuin. Een enkel bezoek vond plaats bij een beroepskweker. De variatie aan planten is dan te groot om op te noemen, maar ook daar vonden liefhebbers wel iets van hun gading.

Lijkt het u leuk om kennis te maken met één van de tuinclubs neem dan contact op met de bestuursvoorzitter. De leden van ►Papaver komen bijeen op maandagavond, de ►Passifloraleden op dinsdagochtend en de leden van ►Trifolium op dinsdagavond. Iedere club vraagt jaarlijkse een kleine bijdrage als vergoeding voor de tuineigenaren, die ons tijdens een bezoek meestal van koffie/thee en iets lekkers voorzien.

Jotine Sonder