Deventer

Nieuwsflits 2023

In deze Nieuwsflits:

 • ALV met verloting en lezing op 7 maart
 • Ontmoetingsavond nieuwe leden – 22 maart
 • Een tuinclub gezocht?
 • Grote belangstelling voor driedaagse excursie.
 • Moestuincursus is volgeboekt
 • Hulp gezocht bij organiseren activiteiten
 • Algemene Leden Vergadering (ALV) + lezing ‘Natuur in Oost Nederland’

Op dinsdag 7 maart bent u als lid (en gezinslid) uitgenodigd voor de jaarlijkse ALV in ’t Hof van Colmschate’, Holterweg 104. De ALV begint om 19.30 uur en wordt na de pauze, met drankje, een hapje en verloting, om ca 20.30 uur gevolgd door de lezing van Michiel Schaap onder de titel “Natuur in Oost Nederland”.

De agenda voor de ALV staat zowel in het Groene Boekje als op onze website. Het verslag van de vorige ALV kunt u, evenals de financiële stukken opvragen via info(at)deventer.groei.nl.

 

 • Ontmoetingsavond nieuwe leden

Een ieder die in 2022 lid van onze vereniging is geworden heeft inmiddels voor onze ontmoetingsavond op 22 maart een uitnodiging in de mailbox gekregen. Diegenen die in de afgelopen maanden lid geworden zijn, ontvangen deze een dezer dagen.

Graag voor 15 maart aanmelden via info(at)deventer.groei.nl.

Helaas was onze infomail vanwege een landelijke omzetting enkele dagen uit de lucht, maar is vanaf 1 maart weer bereikbaar.

 

 • Zoekt u een tuinclub om inspiratie in andermans tuin op te doen?

Onze tuinclubs, waarover meer informatie op onze website, zijn zich inmiddels weer aan het voorbereiden op het nieuwe seizoen. Met name de maandag- en dinsdagavondclubs (resp Papavers en Trifolium) hebben weer ruimte voor enkele leden. De website vermeldt ook hoe u zich kunt aanmelden.

 

 • Grote belangstelling voor driedaagse excursie

De driedaagse tuinenreis naar Limburg was binnen 6 dagen volgeboekt. Voor degenen die nog graag mee willen is het aan te raden om zich evengoed toch nog op te geven, omdat er de komende maanden ook wel weer enkele afmeldingen kunnen komen. U wordt dan op de reservelijst gezet.

 

 • Moestuincursus is volgeboekt

Op 18 maart gaat onze volgende moestuincursus weer van start, maar mocht u naar aanleiding van het artikel in ons Groene Boekje nog belangstelling hebben, helaas is deze jaargang inmiddels volgeboekt.

 

 • Meehelpen bij het organiseren van activiteiten

Als bestuur worden wij bij een verscheidenheid aan activiteiten gelukkig ondersteund door diverse trouwe vrijwilligers. Ik noem als enkele voorbeelden ons Groene Boekje, de organisatie van excursies, de ledenadministratie, de moestuincursus en het bloemschikken. We kunnen echter ook bij de organisatie van enkele andere activiteiten als bijvoorbeeld de Open Tuinen Route, een Fair of een Workshop nog de hulp van enkele vrijwilligers gebruiken. De activiteiten zijn doorgaans inspirerend en uitdagend waarbij in alle gevallen een verantwoordelijk bestuurslid aangesloten is. Eenmaal per jaar organiseren we een gezamenlijke vrijwilligersactiviteit. Mogen we een beroep op ù doen? Meldt u zich dan bij een van onze bestuursleden.

Namens het bestuur,

Cor Koppert