Deventer

Het gazon in de winter

Als de herfst zich aandient, kunnen we beginnen met een aantal activiteiten die de tuin beschermen tegen de gure winteraspecten. Maar de natuur liep niet in de pas. Het was relatief warm en nog steeds groeizaam weer, zomerbloeiers droegen nog knoppen. De bomen lieten slechts mondjesmaat hun blad vallen. En toen werden we toch nog wat overvallen door de vroege inval van deze winter? Het begint niet ieder jaar al te sneeuwen en te vriezen in november, dus misschien was u ook nog niet klaar met het herfstonderhoud van het gazon.

Denk daarbij aan de laatste maaibeurt (niet te kort), verticuteren, beluchten, blad verwijderen, bijzaaien/doorzaaien, bemesten en kalk strooien. Maar het gazon ging wel in de winterslaap, de groeiperiode was plotseling voorbij. Zo gauw het begint te vriezen is het zaak zo min mogelijk over het nu kwetsbare gras te lopen. Het water in de grashalmen is bevroren, waardoor ze makkelijk breken en gaan rotten. De voetafdrukken in het gekwetste gazon zijn en bron voor schimmelziekten. De sneeuwlaag geeft wel enige isolatie en bescherming. Zo gauw als de vorst uit de grond is en de temperatuur stijgt, kunnen we beginnen met de inhaalslag en zo nodig herstel van onze misschien niet al te fris ogende grasmat.

Waar we er steeds op geattendeerd worden dat we het blad moeten laten liggen in de borders als goede winterbescherming voor plant en dier, geldt dit niet voor het gazon. Het is belangrijk om het blad zo goed mogelijk van het gras te harken. Daarmee komt misschien al wat mos en vervilting mee, dat door verzuring zijn kans heeft gegrepen. Verticuteren is een manier om de bodem nog meer op te schonen. Ondergrondse graswortels worden doorgesneden en onkruid wordt meegenomen in dit verjongingsproces. Afgewaaide takjes kunnen ook hun weg vinden naar de composthoop.

Is er sprake van veel mos dan is de pH-waarde van de grond mogelijk te laag, een eenvoudige test kan uitkomst brengen. Bij een uitkomst beneden de 6.0 is er sprake van verzuring en wordt het tijd om kalk te strooien om de bodemkwaliteit te verbeteren. Dat is de basis voor een gezonde grasmat. Wanneer het voorjaar dan dichter bijkomt, de zon de bodem weer gaat verwarmen en de temperatuur weer gaat stijgen, dan gaat het gras weer groeien en kan het de eerste keer worden gemaaid. Het wordt tevens tijd voor een goede bemesting om de groeikracht te stimuleren. Oneffenheden moeten worden geëgaliseerd. De slechte plekken kunnen ingezaaid worden. Bij veel schade kan het hele gazon nog een keer worden doorgezaaid.

Als met al deze aandacht en verzorging de weergoden ook nog een beetje meewerken dan kunt u deze zomer genieten van een mooi groen gazon.

Jotine Sonder