Deventer

Ontwikkelingen binnen ZaaiGoed

De zaai- en stekclub bestaat alweer 4 jaar maar is pas sinds een jaar voorzien van de betekenisvolle naam ZaaiGoed. Het ledental schommelt voortdurend zo rond de 20 personen en het kennisniveau varieert van enkelen die nog beginner zijn tot een redelijke groep die zich als gevorderd mag bestempelen. Omdat de resultaten, ondanks alle ervaring, soms toch nog wisselvallig waren zijn we met een groep van 11 personen zowel in september als in oktober naar De Hessenhof in Ede geweest om onder de bezielende leiding van Hans Kramer twee workshops te volgen. De eerste behelsde het stekken van planten en in de tweede werd het zaaien behandeld. Achteraf kunnen we concluderen dat het twee heel leerzame en gezellige middagen waren. Bij alle aspecten die behandeld werden waren er natuurlijk vele die ons bekend voorkwamen, maar er waren ook enkele zeer interessante en verrassende eyeopeners bij. Om één heel belangrijke te noemen: het mengsel waarin je stekt mag nooit aangedrukt worden, het moet zo luchtig mogelijk zijn i.v.m. de behoefte aan zoveel mogelijk zuurstof. Bovendien mag je de stekken niet tot onder in de pot steken maar slechts enkele cm. diep omdat bovenin  het mengsel meer zuurstof aanwezig is dan dieper in de pot. Wij drukten het mengsel altijd wel aan met het idee dat de stek zoveel mogelijk contact moest kunnen maken met het mengsel. In de talloze publicaties in de tuintijdschriften zijn we dit aspect helaas nog nooit tegengekomen. De instructies zijn nooit volledig met als gevolg dat het bij heel veel mensen tot teleurstelling en afhaken leidt. Dat is jammer en onnodig.

Bij ZaaiGoed wordt u op dit glibberige pad goed begeleid en het is, in combinatie met het gezellig samen koffie drinken met een leuk gemêleerd gezelschap, ook een gezellig sociaal gebeuren. In het komende seizoen zijn bij ZaaiGoed enkele nieuwe leden welkom. Als u aan deze informatie een vervolg wilt geven, richt uw reactie dan aan ton.blokvoort(at)kpnmail.nl. Op deventer.groei.nl vindt u onder ►ACTIVITEITEN nog meer informatie.

Ton Blokvoort