Deventer

Het gebruik van bentoniet in de tuin

Het is al weer enkele jaren geleden dat we de heer Tiny van Grootel te gast hadden met zijn lezing "De verzorging van kuipplanten". De essentie van zijn lezing bestond uit zijn advies om voor kuipplanten geen standaardpotgrond en chemische mest te gebruiken, maar cocopeat, vermengd met klei en als mesttoevoeging ECOstyle Gazon AZ. De potgrond uit de winkels is namelijk, volgens hem, meestal van slechte kwaliteit (ook volgens Hans Kramer van kwekerij De Hessenhof in Ede) en chemische mest verstoort of doodt het bodemleven. Cocopeat is neutraal, weliswaar bevat het geen voeding, maar ook geen zouten en het is watervasthoudend en ph-neutraal Gazon-AZ is een biologische meststof die alles bevat wat een plant nodig heeft.Klei tenslotte is ook watervasthoudend en het zorgt voor een goed microleven in de bodem (nuttige schimmels, bacteriën, enz.). Voor de mensen die niet over klei beschikken is bentoniet een goed alternatief. Het is een grondverbeteraar bij uitstek en men moet het spaarzaam gebruiken vanwege het sterke vochtabsorberende vermogen van deze stof; één kilo schijnt 8 liter water vast te kunnen houden.

Het is een kleine stap van kuipplanten naar planten in de tuin die klei ook prefereren boven zandgrond en naar planten die graag natte voeten hebben. en daarom ben ik in de zomer van 2007 voorzichtig begonnen met het toepassen van bentoniet bij enkele specifieke planten. Aan de hand van twee voorbeelden zal ik duidelijk maken dat de resultaten zeer verrassend zijn.

  • Gebruik van Bentoniet

Onze voortuin is in een vierkant uitgevoerd en op elk van de hoeken staat een Astilbe. Waarschijnlijk ken je deze plant wel en dan weet je ook dat ze veel water nodig hebben. Anders gezegd: ze zijn behoorlijk aan de drank. Dit resulteerde altijd al na enkele warme dagen in hangende planten en dan altijd maar weer met de gieter erlangs. Dit ging me vervelen en op een warme dag, vorig jaar, heb ik één exemplaar opgegraven, in het plantgat bentoniet (kleimineraal, verkrijgbaar bij De Welkoop)verwerkt, koemest toegevoegd en de plant weer teruggezet. Eigenlijk was ik deze operatie alweer vergeten totdat ik deze zomer constateerde dat deze plant kaarsrecht overeind bleef staan terwijl de andere drie al hingen. De plant werd veel groter en bloeide weken eerder.

Het tweede voorbeeld betreft onze rozen. Om rozen gezond te houden, moet je tegen allerlei aantastingen preventief spuiten en met regelmaat herhalen. Zo wordt althans voorgeschreven. In onze grote tuin waren we daar altijd te laat mee en daar komt nog bij dat het uit milieuoogpunt een dubieuze werkwijze is. We zijn daarom daarmee gestopt en als we nu een roos verplanten, maken we een groot plantgat en vullen dit vervolgens weer op met compost, bentoniet en Gazon-AZ. En de rozen staan er prachtig bij. Met dit verhaal kan ik nog geen oorzakelijk verband bewijzen, o.a. omdat ik de plantgaten ook met compost verbeter. Maar het is wel een ontwikkeling die naar meer smaakt.

Ton Blokvoort
ton.blokvoort(at)kpnmail.nl

PS. Tuinieren is een voortdurend leerproces. Als je deze zinnen leest, dan zijn we enkele maanden verder en in deze periode heb ik ontdekt dat het (ver)planten van rozen niet direct gepaard mag gaan met het toedienen van een meststof (Gazon-AZ). Ik trok die conclusie toen ik bemerkte dat een armetierige roos een maand na het verplanten nog nauwelijks groei te zien gaf, maar al wel volop bloeide. Dit is natuurlijk niet goed. De plant moet eerst zijn wortelgestel weer in orde maken en naar voedsel leren zoeken en daarna pas de bloemknoppen gaan ontwikkelen. Uit deze les meen ik echter wel de conclusie te mogen trekken dat Gazon-AZ een perfecte meststof is.