Deventer

‘ZaaiGoed’ doet goed!

De zaai- en stekclub ZaaiGoed bestaat uit actieve leden van Groei & Bloei Deventer met een passie voor het vermeerderen van planten. Dit alles onder de bezielende leiding van Ton Blokvoort in de koude kas op zijn erf. Wekelijks komt een deel van de leden bijeen om te leren hoe je met bloemzaad het beste kunt werken en op welke wijze je planten en heesters kunt stekken en delen om tot een goed resultaat te komen. Het enthousiaste team leert met en van elkaar wat leidt tot een overweldigend resultaat. De opbrengst is al meerdere jaren zo groot dat men Groei- & Bloeileden graag laat meegenieten van de resultaten. Ze stellen daarom mooie prille plantjes beschikbaar op de voor- en najaarsruilbeurs. Maar is de lente aan de frisse kant, dan komt de voorjaarsruilbeurs voor veel zaailingen nog te vroeg. Om alles wat daarna nog tot wasdom komt een goede bestemming te kunnen geven, heeft Ton het volgende bedacht. Hij stuurt een uitnodiging per Nieuwsflits en stelt zijn oprit beschikbaar. Samen met de ZaaiGoedleden maakt hij een opstelling van de beschikbare plantjes op alfabetische volgorde, voorzien van de naam en de kleur. Nu afwachten of mensen nog een plekje in de tuin hebben om dit moois verder te laten groeien. Men kan zich thuis voorbereiden, want bij de uitnodiging gaat ook een lijst van de te delen exemplaren. Het was heel warm 15 juni 2023, de activiteit was naar de vroege avond verschoven om de kwetsbare stekjes te ontzien en ook de gretige kijkers te vrijwaren voor een zonnesteek. Tegen de verwachting in was het gezellig druk. Op het trefpunt werden vragen gesteld en ervaringen uitgewisseld. Het was soms wikken en wegen, wat past nog in het eigen tuinplan. Er was een ruime voorraad dus een extra stekje meenemen was ook geen probleem. Er werd veel waardering uitgesproken voor het initiatief en de resultaten van vele zaterdagen zorgzaam bezig zijn met de jonge loten. Het vergroenen van de leefomgeving is een belangrijk thema tegenwoordig, de mensen van ZaaiGoed helpen ons graag op weg. Veel dank voor jullie inzet.

Ik zal de stekjes vertroetelen. Jotine Sonder.