Deventer

Het Groene Boekje

Van al het reilen en zeilen binnen de afdeling Deventer houden we onze leden op de hoogte d.m.v. een mededelingenblad dat viermaal per jaar verschijnt, en dat men als papieren versie of digitaal ontvangt, afhankelijk van de keuze die men maakt. In en ver verleden was het boekje altijd voorzien van een saaie   groene omslag die daarna een totale transformatie is ondergaan, maar waarbij we er voor gekozen hebben om deze naam, het ‘Groene Boekje’, in ere te houden. Daarnaast wordt er maandelijks vanwege de actualiteit nog een nieuwsflits verstuurd.

Het merendeel van onze leden ontvangt het boekje als een papieren versie dat er, in alle bescheidenheid, zeer fraai uitziet. Het voordeel van de papieren versie boven de digitale versie is de ‘fysieke’ aanwezigheid in het huishouden. Het krijgt vaker en meer aandacht dan een digitale versie die, na lezing, vaak verwijderd wordt.

Toch zijn er gelukkig ook 150 (?) leden die het boekje digitaal ontvangen en daar is het bestuur, uit een oogpunt van kostenbesparing, heel blij mee. Met name het laatste jaar zijn de druk- en portkosten aanzienlijk gestegen. Om die reden ons verzoek, als u nu de papieren versie ontvangt, maar daar niet aan hecht om d.m.v. het onderstaande formulier over te stappen van papier naar digitaal. Het ‘bewaren’ is ook al minder belangrijk omdat u op deze site de oude versies altijd terug kunt lezen.

Het is het overwegen, ook uit milieu overwegingen, zeker waard. Als het ‘vreemd gaan’ u niet bevalt dan kunt u via datzelfde formulier op uw schreden terugkeren.