Deventer

Nieuwsflits december 2022

In deze Nieuwsflits

 • Veel deelnemers bollenmand vullen
 • Kerstworkshop geannuleerd
 • Vanaf januari weer twee bloemschikcursussen
 • Geef een lidmaatschap cadeau
 • Vrijwilligers bedankt!
 • Wie wordt de nieuwe voorzitter?
 • Veel deelnemers bollenmand vullen

Het vullen van bollenmanden trok begin november maar liefst 40 deelnemers. Om het werkbaar te houden werden deze verdeeld over twee groepen die achtereenvolgens hun manden konden vullen. Nu maar hopen dat de bollen komend voorjaar ook zo’n mooie opkomst geven.

 

 • Kerstworkshop geannuleerd

Helaas hebben we als gevolg van te weinig aanmeldingen onze Kerstworkshop moeten annuleren.

 

 • Vanaf januari weer twee bloemschikcursussen

Dit najaar hebben we vanwege minder aanmeldingen moeten besluiten de cursus in Twello te vervallen. Het goede nieuws is nu dat we in januari weer met twee cursussen starten en wel op woensdag in de Schalm in Deventer en op maandag in gebouw Irene in Twello. De programma’s, kosten en aanmeldingsformulier vindt u op onze website.

 

 • Geef een lidmaatschap cadeau

Onze vereniging kent een ‘cadeaulidmaatschap’, waarmee men iemand een jaar lang kan laten kennis maken met zowel het blad als met de activiteiten van onze afdeling. Een suggestie voor de komende feestdagen? Op www.groei.nl vindt u alle informatie en de knop om dit te bestellen.

 

 • Vrijwilligers bedankt!

Nu het jaar ten einde loopt, nemen we als bestuur in deze Nieuwsflits graag de gelegenheid om al diegenen die ons op welke wijze dan ook dit jaar weer hebben bijgestaan, daarvoor hartelijk te bedanken. En….uiteraard hopen we volgend jaar weer op je te mogen rekenen. Zoals het woord al weergeeft, een ‘vereniging’ ben je immers samen!

 

 • Wie wordt de nieuwe voorzitter?

Onze voorzitter, Cor Koppert, heeft er bij de volgende ALV twee termijnen als bestuurslid op zitten en dient dan statutair af te treden. Als bestuur zijn we er helaas nog niet in geslaagd voor hem een opvolger te vinden. Wij doen daarom (nogmaals) een dringende oproep aan alle leden om deze functie in overweging te nemen, zodat de continuïteit gewaarborgd is. Uiteraard is Cor te allen tijde bereid bij belangstelling de functie toe te lichten.

Over al onze activiteiten vindt u de meest actuele (en uitgebreide) informatie op www.deventer.groei.nl.

Tenslotte wenst het bestuur een ieder een mooie feestmaand toe en dat dat er een eveneens mooi tuinjaar op mag volgen!!

Namens het bestuur,

Cor Koppert