Deventer

Elk jaar is er in januari/februari een jaarvergadering voor de leden van onze afdeling. Daarin wordt o.a. het verslag over het afgelopen jaar gepresenteerd. Hierin komen ook alle activiteiten die hebben plaatsgevonden aan de orde. Op deze pagina's vindt u van 2017 en 2018.

Als er een nieuwe vergadering wordt georganiseerd, wordt deze opgenomen in de agenda.

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2018