Deventer

Column Groei & Bloei Deventer e.o.

Ken de onderwereld van uw tuin

♣ Omdat de tuin nu in ruste is, dit keer geen tips van de maand, maar nuttige informatie over de grond waarin uw bomen, struiken en planten groeien.

♣ We willen allemaal een mooie tuin met sterke gezonde planten, maar wist u dat daarvoor een gezond bodemleven een voorwaarde is? Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat we soms maar wat aanplanten zonder te weten of voor de betreffende plant, struik of boom de bodem wel geschikt is. Ik zal u in deze column wat aanwijzingen geven.

♣ Allereerst is de structuur van de bodem van belang. In onze omgeving kunnen we in grote lijnen drie grondsoorten onderscheiden, te weten zand, zavel (een mengsel van zand en klei) en klei. Zand heeft van deze drie de grofste korrel en daardoor de grootste doorlaatbaarheid. Zandgrond droogt daardoor snel uit en houdt moeilijk voeding vast. Is overigens wel gemakkelijk bewerkbaar. Klei heeft daarentegen een fijne structuur, pakt goed samen, houdt vocht en voeding beter vast, maar is, eenmaal uitgedroogd, moeilijk te bewerken. Zavel zit er tussenin. Door een handvol aarde samen te knijpen, kunt u een indruk krijgen van de grondsoort in uw tuin. Bij een ideale structuur bevat de bodem naast circa 50% vaste deeltjes nagenoeg evenveel poriën. Die zijn nodig om water en zuurstof vast te houden.

♣ Daarnaast is de zuurgraad van belang. De waarde waarin deze wordt uitgedrukt is de pH. Bij pH 7 is de zuurgraad neutraal, daarboven geschikt voor kalkminnende planten en daaronder voor zuurminnende. De ideale pH waarde voor de meeste planten is licht zuur, namelijk 6. Er zijn meetsetjes in de handel om de pH van uw grond bij benadering te kunnen bepalen.

♣ Dan moet de grond voldoende organisch materiaal ofwel humus bevatten. Dit is zeker bij zanderige grond essentieel, omdat dit via brugvorming tussen de zandkorrels zorgt voor het vasthouden van vocht en voeding. Dit humusgehalte dient idealiter minimaal 5% te zijn. Door een schepje grond in een jampot met water te schudden, krijgt u via de drijflaag een indruk van de aanwezigheid van organisch materiaal in uw grond. Met onder andere compost kunt u dit zo nodig aanvullen.

♣ Vervolgens moet er voldoende leven in en op de bodem aanwezig zijn. We hebben het dan over zichtbaar en onzichtbaar leven. Zichtbaar in de vorm van wormen, kevertjes en aaltjes en onzichtbaar in de vorm van schimmels en andere micro-organismen. De beestjes op en in de bodem zorgen voor de afbraak van organisch materiaal en hun afvalstoffen zorgen voor plantenvoeding; de micro-organismen zorgen ervoor dat deze en toegevoegde voedingsstoffen bij voldoende vocht en de juiste pH door wortels kunnen worden opgenomen.

♣ U begrijpt het al, in de onderwereld van onze tuin spelen zich allerlei processen af die niet zonder elkaar kunnen en die uiteindelijk bepalen hoe een plant, struik of boom zich ontwikkelt. Veel tuinplezier in het nieuwe jaar gewenst.

Voor meer tuintips www.deventer.groei.nl/groentips-info/