Deventer

Nieuwsflits januari 2021

 

Beste Groei & Bloeier,

  • Ondanks het voortduren van de beperkende maatregelen kunnen we u deze maand niet één, maar zelfs twee, zij het virtuele, lezingen kosteloos aanbieden. In de vorige Nieuwsflits maakte ik al melding van de lezing die we op 21 januari weer samen met Afdeling Salland verzorgen en waar Martijn Mellema ons de geheimen van potgrond uit de doeken zou doen. Helaas gaat deze lezing niet door, maar daarvoor in de plaats verzorgt Arjan Schepers van de gelijknamige kwekerij uit Mariënheem een lezing met als titel ‘Winterslaap op de kwekerij’ met als toelichting:

Men denkt vaak dat een vasteplantenkweker ‘s winters niets te doen heeft. Planten groeien niet en er komen vast geen klanten met dit weer. Voor veel (tuin)mensen is  de winter inderdaad een tijd van rust en eventueel plannen maken voor het komende tuinseizoen. Voor een kweker is dat anders; de winter is misschien wel de belangrijkste tijd van het jaar. In de winter worden veel planten vermeerderd en worden zoveel mogelijk dingen voorbereid zodat de werkzaamheden in het drukke voorjaar soepel en snel verlopen. In deze lezing zal ik laten zien welke werkzaamheden er in de winter plaatsvinden op de kwekerij en uitleggen hoe ik dat doe. Zo kunt u zien hoe we zaden oogsten, schoonmaken en zaaien, hoe we planten scheuren en wat we allemaal in de tuin doen om extra werk in het voorjaar en de zomer te voorkomen. Ook zal ik iets vertellen over de nieuwe plannen die we hebben voor onze kwekerijtuin.

Na de pauze zal ik de nieuwe planten laten zien die we komend jaar hopelijk kunnen verkopen. We zijn druk met het vermeerderen van allerlei leuke nieuwe soorten en we verwachten dat die in de loop van het jaar voldoende gegroeid zijn om ze te kunnen aanbieden. Ieder jaar verandert het assortiment van de kwekerij. Er komen steeds nieuwe soorten bij die we afgelopen jaren hebben uitgeprobeerd en waarvan we denken dat het een toevoeging van ons assortiment is. Sommige van deze planten staan al een aantal jaar in onze kwekerijtuin en zullen u misschien bekend voorkomen, anderen zijn echt helemaal nieuw. Deze nieuwigheden kunnen altijd op veel belangstelling rekenen en ik stel ze graag aan u voor. 

U kunt zich voor deze lezing aanmelden via https://salland.groei.nl/activiteiten/januari-lezing/

  • De tweede lezing die we u online  aanbieden wordt verzorgd door afdeling Apeldoorn. Deze is op 19 januari door Marc Siepman, een Deventenaar, met de lezing “Alle kleine beestjes helpen”. Marc Siepman geeft sinds 2013 door heel Nederland en Vlaanderen cursussen en lezingen over de bodem.

In deze lezing vertelt Siepman over het belang van planten voor de bodem, hoe bodems weer gezond kunnen worden en hoe we kunnen voorkomen dat we last krijgen van plagen en ziekten. De bodem is onze belangrijkste bron van gezondheid, en dat geldt onverminderd voor planten en dieren en zelfs de planeet in haar geheel. Een gezonde bodem helpt ook bij het afbreken en voorkomen van vervuiling en voorkomt droogtes en overstromingen. Als we beter met onze bodems om leren gaan, zullen de problemen ofwel verminderen, ofwel geheel verdwijnen.

De lezing is alleen voor leden van aangemelde afdelingen, zoals de onze, via https://apeldoorn.groei.nl/diversen/aanmelden-activiteit/lezing/. Uw e-mailadres wordt gebruikt om een link voor de lezing te sturen. Deze hoeft u slechts aan te klikken om toegang tot de lezing te krijgen. Apeldoorn maakt daarvoor van een andere techniek (Vimeo) gebruik dan Salland. U hoeft dus hiervoor niets te installeren op uw PC, laptop of tablet.
Vanaf 19.30 uur kunt u de link al gebruiken en dan krijgt u een korte instructie.
De lezing begint om 20.00 uur en zal rond 22.00 uur afgelopen zijn.

Onderling bijpraten is helaas niet mogelijk, wel kunt u tijdens de digitale lezing vragen stellen aan de spreker. Vragen stellen kan middels de chatfunctie. Info volgt nog via een instructiefilmpje, dat vooraf aan de lezing getoond wordt aan de kijkers. U kunt dan gelijk checken of geluid en beeld voor u goed is.

  • Goed nieuws over uw bestuur. Met ingang van het nieuwe jaar heeft Irma Reinders uit Bathmen het secretariaat van Nina van Boheemen overgenomen. Nina had bij haar aantreden al aangegeven slechts één jaar beschikbaar te zijn en dus moesten we in de loop van vorig jaar alweer op zoek naar een opvolger. Fijn dat we Irma daartoe bereid hebben gevonden. In het volgende Groene Boekje zal zij zich voorstellen. Nina van harte bedankt voor je inzet in dit lastige jaar.
  • Tenslotte, als gevolg van de huidige lockdown hebben we besloten het bloemschikken voor januari en februari te laten vervallen. Hopelijk kunnen we dit in maart weer oppakken. Kijkt u voor de actuele informatie hierover op www.deventer.groei.nl/bloemschikken

Namens het bestuur,

Cor Koppert, voorzitter