Deventer

De Ruilbeurs: meer dan planten

Op zaterdag 8 oktober 2022 mochten we op de ruilbeurs maar liefst 70 bezoekers welkom heten. Onder het genot van een heerlijk zonnetje wisselden traditioneel massa’s planten van eigenaar. De ruilbeurs is een van de vele activiteiten van onze afdeling en ook bij deze activiteit komen de twee belangrijkste pluspunten van onze hobby, nl. het uitoefenen ervan in al zijn facetten, én het sociale aspect, heel mooi samen. Als fundament onder dit alles onze liefde voor planten.

Een prachtig voorbeeld van dit laatste ging gepaard met het overlijden van Jo van Huizen, een heel trouw lid en daarom ongetwijfeld bij veel van onze oudere leden bekend. Hij is niet alleen tientallen jaren lid geweest, maar tot enkele jaren geleden ook nog actief lid. Bij de drie fairs die enkele jaren geleden in open tuin De Uiterwaard plaatsvonden en waarbij we veel vrijwilligers nodig hadden, was Jo als parkeerwacht steevast van de partij. Hij was ook altijd reisgenoot bij de excursies en natuurlijk altijd present op de ruilbeurs. Ik memoreer Jo niet alleen vanwege zijn overlijden maar ook omdat ik werd geraakt door een telefoontje van een van zijn dochters. Zij vertelde dat Jo zich in zijn laatste maanden zorgen maakte over de mooie kuipplanten die hij al meer dan 30 jaar verzorgde en waarvan hij nu vreesde dat ze als compost zouden eindigen.

Hoe valt zorg voor planten nog beter te uiten? Aan mij het verzoek of ik ze onder mijn hoede wilde nemen. Dat leek me wel het minste wat ik nog voor Jo kon doen. Ik heb de planten opgehaald en een aantal al mee naar de ruilbeurs genomen. Omdat het al najaar was twijfelde ik bij de kuipplanten of er nog wel liefhebbers voor zouden zijn. Gelukkig bleek dat toch het geval. Ik heb nu nog 2 mooie oude Lantana’s, een Cestrum elegans en 2 stamfuchsia’s waar ik een goed tehuis voor moet vinden. Zeker voor degenen die Jo goed gekend hebben, kan een van deze planten een mooie tastbare herinnering vormen.

Neem bij interesse maar contact met me op via ton.blokvoort(at)kpnmail.nl of 06 – 219 111 20