Deventer

Moestuincursus 2024

De moestuincursus op biologische grondslag was vorig jaar een groot succes en gaat daarom komend jaar op herhaling.
De cursus is vooral voor beginnende moestuiniers met een eigen tuin, bestaat uit 4 bijeenkomsten, telkens op de zaterdagochtend (9.30 – 12.00) en vindt plaats op 2, 9, 23 maart en 6 april. Bij voldoende interesse  volgt er in september nog een terugkomochtend.
Deze ochtend van de cursus 2023 hebben we net achter de rug. De deelnemers hebben deze ochtend benut om hun ervaringen van dit seizoen uit te wisselen en hun kennis te verdiepen.

Thema’s die aan de orde komen zijn naast bodemverzorging, bemesting, composteren, zaaiplan maken en zaaien, maar ook kruiden, de noodzaak van vruchtwisseling, klein fruit en de bestrijding van ziekten en plagen. We gaan uit van biologisch tuinieren, dus geen gif, geen kunstmest en wisselteelt om ziekten te bestrijden en voedingsstoffen in de bodem beter te benutten.
Sprekers zijn deels eigen leden van Groei & Bloei, maar ook externen. Theoretische informatie wordt via email royaal verstrekt en dat levert een uitgebreide vraagbaak op waar de cursist ook na de cursus zijn voordeel mee kan doen.  Deze informatie is veelzijdig; de cursist wordt in de gelegenheid gesteld zijn eigen keuzes en plannen te maken.
Tijdens de bijeenkomsten is er alle ruimte voor vragen en uitwisseling van ervaringen. Dit biedt zodoende een mooie kans om de manier waarop je zelf tuiniert te vergelijken met hoe anderen het doen.
Er is ruimte voor maximaal 20 deelnemers. Leden van Groei & Bloei hebben voorrang en kunnen zich tot eind februari 2024 aanmelden bij Jan Schukkink. Prijsindicatie: €75 (G&B leden) / €90 (niet leden). Heb je interesse of vragen? Neem dan contact op met Jan Schukkink,  janschukkink(at)planet.nl