Deventer

De data voor komend najaar zijn bekend:

Deventer:

De Schalm

Dreef 1

7414 EA Deventer

Telefoon 0570-670731

Woensdagen 11-9, 25-9, 9-10, 23-10, 20-11

Twello/Posterenk:

Pampus

Knibbelallee3

7384 AN Posterenk

Telefoon 0571-261999

Maandagen 30-9, 14-10, 28-10, 11-11, 25-11

Cursusgeld 

Voor leden: € 60,- in Deventer, € 70,- in Twello omdat daar de drankjes inclusief zijn (5 lessen).

Voor niet leden € 75,- Deventer, € 85,-(Twello 5 lessen).

U kunt zich vanaf nu aanmelden middels het ►AANMELDFORMULIER 

Voor informatie: Kattelijne Kraak e-mail kjmkraak(at)gmail.com