Deventer

Voorbeeldtuinen van Groei & Bloei officieel geopend op 21 juni 2019

Op 21 juni 2019 zijn de voorbeeldtuinen van Groei & Bloei bij zorgkwekerij het Nieuwe Veld in Diepenveen en in de wijk Steenbrugge (Rien Ditzelstraat) feestelijk geopend. Ook is een convenant ondertekend waarbij de betrokken partijen beloven zich in te spannen voor groene tuinen in de wijk Steenbrugge. Partijen die meedoen zijn de gemeente Deventer, kwekerij Het Nieuwe Veld, gebiedsontwikkelaar BPD, corporatie ieder1 en uiteraard Groei & Bloei Deventer e.o. Daar zijn nu 400 woningen in aanbouw en dit worden er uiteindelijk 1.200.

Steenbrugge is een nieuwe wijk, gebouwd vanuit de visie dat duurzaamheid t.a.v. het milieu belangijk is. Er is aandacht voor openbaar groen en klimaatadaptatie (regenwaterafvoer en gasloze woningen). De tuinen van woningen kunnen tot circa 30% van het grondbeslag uitmaken en voor de biodiversiteit zijn ze dus belangrijk. Het maakt veel uit of hier betegelde tuinen omgeven door schuttingen ontstaan of groene tuinen.

Voor de aanleg van beplanting is teruggegrepen op het zgn. 26-plantenplan van Groei & Bloei. Dit is een serie beschrijvingen in het blad Groei & Bloei uit 2011/2012 van 26 waardevolle planten die in samenhang een relatief gemakkelijk te onderhouden tuin kunnen opleveren met een hoge waarde voor bv. vogels en insecten, met een langdurige bloeitijd en een gevarieerd totaalbeeld (wintersilhouet, wintergroen). Op de website deventer.groei.nl   is een (geactualiseerde) versie van dit 26-plantenplan gepresenteerd.

Tegelijkertijd was duidelijk dat er bij veel mensen kennis ontbreekt bij de inrichting van een tuin. Door Groei & Bloei is  voorlichtingsmateriaal ontwikkeld om bewoners bij de diverse keuzes te helpen. Zo zijn met actieve steun van gebiedsontwikkelaar BPD alle bewoners uitgenodigd voor voorlichtingsbijeenkomsten over de wijk en groene tuinen en zijn in een latere fase huis aan huis informatiefolders verspreid door Groei & Bloei. Tenslotte zijn ‘speed-dates’ met hoveniers aangeboden voor een eventuele vervolgafspraak.<s></s>

Verder zijn in mei 2019  gratis drie model-voortuintjes bij sociale huurwoningen aangelegd door Groei & Bloei. Tenslotte is besloten tot de aanleg van een voorbeeldtuin in de wijk Steenbrugge zelf (Rien Ditzelstraat) eveneens in mei 2019. Het ontwerp is van Groei & Bloei en de aanleg is gezamenlijk gedaan door vrijwilligers van Groei & Bloei en (nieuwe) inwoners van de wijk. Ook het onderhoud (met kennisoverdracht)  in de startfase wordt samen gedaan. Groei & Bloei, BPD en de gemeente evalueren ook de wet- en regelgeving in relatie tot de aanleg van groene tuinen.

Dit project kon alleen slagen met financiële steun van het Waterschap Drents Overijsselse Delta (voor de voorbeeldtuin bij de zorgkwekerij), de provincie Overijssel, de gemeente Deventer (voor de modeltuinen en de voorbeeldtuin in de wijk) en actieve inzet van de zorgkwekerij Het Nieuwe Veld, BPD en Groei & Bloei.

Na een fietstocht door de wijk met aan het hoofd van de tocht burgemeester Ron König werd op 21 juni  (deels op fraaie gerenoveerde fietsen van Cambio) de voorbeeldtuin  geopend door de burgemeester en bewoner Eric Tobé. Aansluitend bezochten de aanwezigen de voorbeeldtuin bij Het Nieuwe Veld die werd geopend door Hanne Struik van Het Nieuwe Veld en Hans Wijnen, lid Dagelijks Bestuur van het Waterschap DOD.

Zo is in goede samenwerking door heel veel betrokken partijen in 2018/2019 intensief gewerkt aan de bevordering van groene tuinen in Steenbrugge. Hopelijk kan het proces en het (beoogde) resultaat als voorbeeld dienen voor andere nieuwe en bestaande wijken in Deventer en elders.

Wie meer wil weten kan op de website van Groei & Bloei kijken, waar de beplantingsplannen van de tuinen staan naast veel praktische informatie over het project. En vergeet niet de voorbeeldtuinen te bezoeken!

Jan Weggemans

 

Op de foto Hans Wijnen, lid van het dagelijks bestuur van Waterschap DOD en Hanne Struik van Het Nieuwe Veld die tezamen de laatste struik (een Cercis canadensis ‘Forest Pansy’ ofwel Amerikaanse judasboom) hebben geplant in de voorbeeldtuin bij Het Nieuwe Veld. Links van hen, Inke Mensink, die het 26 plantenplan van Groei & Bloei uit 2011/2012 nieuw leven heeft ingeblazen door het te actualiseren en te koppelen aan de voorbeeldtuinen. Daarachter Jacqueline Gooiker van tuincentrum Gooiker en Harry Willems van het Groenbedrijf Deventer.

 

Cambio maakt van fietswrakken die op straat zijn achtergelaten mooie nieuwe fietsen in kleuren naar wens. Op 21 juni trokken de gasten op de leenfietsen van Cambio (lichtblauw met oranje banden) naar Steenbrugge en naar Diepenveen voor de opening van de voorbeeldtuinen.  Interesse? Zie de website: verhipmijnfiets.nl/

Ondertekening van het convenant op 21 juni 2019 in theehuis Bij van Bruggen door burgemeester Ron König, Groei & Bloei-voorzitter Cor Koppert, Hanne Struik, directeur-eigenaar van zorgkwekerij Het Nieuwe Veld in Diepenveen en Frans Holleman, regiodirecteur BPD. Allen beloven zich in te zetten voor groene tuinen in Steenbrugge. Ook Woonbedrijf ieder1 (hier afwezig) tekende mee. Bij Het Nieuwe Veld zijn twee voorbeeldtuinen gerealiseerd en in de wijk Steenbrugge is in openbaar gebied ook een tuin aangelegd.

 

Een onderonsje bij de opening van de voorbeeldtuin aan de Rien Ditzelstraat. Inke Mensink (ontwerper van het tuinplan) in gesprek met burgemeester König en bewoner Eric Tobé. Rechts van hen Hanne Struik van Het Nieuwe Veld en Harry Willems en Peter van der Vegt van het Groenbedrijf. Uiterst links Cor Koppert.  Hanne Struik, Cor Koppert, Jan  Weggemans, en Inke Mensink hebben samen het project voorbeeldtuinen  bedacht en getrokken.