Deventer

Tegel eruit Plant erin groot succes

Hebt u op 23 maart j.l. ook een tegel ingewisseld voor een tweetal plantjes? Zo ja, dan was u niet alleen.

We werden werkelijk overdonderd door het aantal tegels dat werd ingeleverd. En niet alleen wij, ook de medewerkers van Intratuin. We hebben dit keer honderden tegels ingenomen, daar waar het record tot dan toe (2018) 57 tegels was. En uiteraard werden er dubbel zoveel plantjes, al dan niet met advies, uitgereikt.

Hulde aan de medewerkers van Intratuin die er met de nodige improvisatie voor zorgden dat we over voldoende plantjes bleven beschikken en de tegels konden worden afgevoerd. Ondanks dat onze teams, drie man/vrouw sterk, er de handen vol aan hadden, werd tussendoor ook nog een zestal nieuwe leden genoteerd.

Kortom de actie was dit jaar een groot succes en bijzonder dank aan diegenen die daaraan hebben bijgedragen.

Cor Koppert