Groentips & Groeninfo

← ← ← RAADPLEEG IN HET LINKERKOLOM OOK GERELATEERDE ARTIKELEN. O.A. Opens internal link in current windowAANLEG VAN EEN GROENE TUIN BEVAT TAL VAN INTERESSANTE SUBARTIKELEN.


De voorbeeldtuin van Groei & Bloei bij het Nieuwe Veld

De voorbeeldtuinen van Groei&Bloei bij zorgkwekerij Het Nieuwe Veld in Diepenveen zijn nu, inclusief omringende paden, gereed. In een kwadrant van vier tuinen zijn er twee ingericht op basis van het zgn. 26 plantenplan van Groei&Bloei. Vanaf de opening van de kwekerij in april kunt  U er gaan kijken, via een pad dat – komend van de Boxbergerweg - rechtsom de kwekerij loopt. Op vrijdag is de kwekerij geopend, er is dan plantenverkoop. Op een andere plaats op onze website is meer informatie te vinden over o.a. het Opens internal link in current window26 plantenplan dat de basis is van de plantenkeuze. In de tuin ligt een uitgebreide informatiemap. Op zaterdag 1 juni is Het Nieuwe Veld extra geopend in verband met de open tuindagen van VELT. De officiële opening van de voorbeeldtuinen is voorshands gepland op 6 of 7 juni, de exacte datum volgt nog. Leden van Groei&Bloei zijn welkom bij de opening van de tuinen.

Onder de bewoners van de sociale huurwoningen is de aanleg van drie kleine voortuintjes verloot (gratis aangelegd). Samen met de bewoners en hovenier Beijer zijn deze inmiddels bijna ingericht.

klik op de foto om de website van Zorgkwekerij Het Nieuwe Veld te bezoeken
Aanleg halfverharding voorbeeldtuin (foto Het Nieuwe Veld)

In de wijk is ook gewerkt aan een openbare voorbeeldtuin, beplant door Groei&Bloei in samenwerking met een bewonersorganisatie in oprichting. Dankzij subsidie van provincie en gemeente kon Groei&Bloei het plan maken en de planten aanbieden. De gebiedsontwikkelaar zorgde samen met de gemeente voor een mooie locatie aan de kop van de Rien Ditzelstraat (30 m2). Het Groenbedrijf zorgde voor bladcompost in de grond. Boomkwekerij en tuincentrum G. Gooiker uit Diepenveen leverde de beplanting. Bewoners zorgen met hulp van Groei&Bloei  voor de aanleg en het onderhoud.. Zo geven wij via het groen ook een aanzet voor een buurtorganisatie.

In de wijk Steenbrugge zijn de eerste 400 woningen in aanbouw en samen met gebiedsontwikkelaar vragen wij vanaf het eerste begin (al voordat men er woont) aandacht voor groene tuinen. Via informatiebijeenkomsten worden onder meer “speed-dates” (15 minuten gesprekken) met hoveniers aangeboden. Daarnaast worden in folders diverse tips voor een groene, natuurlijke tuin aangereikt. Op onze website onder Opens internal link in current windowGroentips & Groeninfo zijn die tips ook opgenomen. Eind 2019 zullen we kunnen zien of onze anticiperende acties succesvol zijn geweest! Met name Cor Koppert, Inke Mensink en Jan Weggemans zijn hier met dat doel intensief mee bezig.

Op basis van de ervaringen die we in dit project opdoen, zijn we in gesprek met de gemeente Deventer om bij de gronduitgifte voor de volgende fasen van Steenbrugge richtlijnen voor groenere tuinen op te nemen. Met woningcorporatie Ieder1 zijn we ook in gesprek voor soortgelijke richtlijnen voor hun huurders.