Home

JAARVERSLAG 2018 afdeling DEVENTER & OMSTERKEN

Algemeen

Per 31 december 2018 had onze afdeling 367 leden. Dat waren er 16 meer dan eind 2017. Gedurende het verslagjaar hebben zich 69 leden aangemeld en 53 afgemeld. De geringe netto-ledenwinst die in 2017 op gang kwam, zet zich voort. De helft van de nieuwe leden meldt zich aan via de website.

 

Er werd één Algemene Ledenvergadering gehouden en het bestuur vergaderde zeven keer. Het Bestuur was één keer bij de landelijke Algemene Vergaderingen vertegenwoordigd. De vergaderingen van Rayon Oost zijn één keer bijgewoond. Ook zijn er twee bijeenkomsten geweest over het organiseren van gezamenlijke activiteiten, zoals excursies, met bestuurders van de afdelingen Apeldoorn, Veluwezoom en Zutphen.

Daarnaast vond gedurende het jaar overleg plaats met allerlei organisaties, zoals drukkerijen, adverteerders, reisorganisaties, tuineigenaren, gemeentes en verwante organisaties. De samenwerking met Natuur Educatie Centrum de Ulebelt werd vervolgd, onder andere door de cursus Moestuinieren die hier wordt gehouden.

 

Algemene ledenvergadering, ALV

Op 19 februari 2018 hebben we in aanwezigheid van ruim 60 leden onze Jaarvergadering gehouden.

De voorzitter licht het jaarverslag over 2018 toe.

De penningmeester geeft een toelichting op de financiële situatie van de afdeling aan de hand van uitgedeelde cijfers. De balans en de rekening van baten en lasten worden toegelicht.

Het resultaat voor 2017 is € 947,00 positief, terwijl een tekort van € 841,- was begroot.

Dit verschil is gespecificeerd in de aan de aanwezigen uitgereikte rekening van baten en lasten. Belangrijke verschillen zijn de opbrengsten door een grote deelname aan de diverse reizen. Meevaller was de reis naar België (waarbij een risico moest worden ingecalculeerd bij mogelijk minder deelname en vooraf gemaakte contracten), de tuinenroute en de cursus moestuinieren (in eigen beheer, goedkope sprekers). Min-posten waren het bloemschikken (minder deelname) en de reservering voor het jubileum.

De kascommissie heeft de cijfers gecontroleerd en akkoord bevonden. Vervolgens stemt de vergadering met de jaarrekening in en dechargeert het bestuur voor het gevoerde financiële beleid.

                            

In aansluiting geeft de voorzitter aan wat men zoal in 2018 kan verwachten. Dit jaar staat in het kader van ons 125-jarig afdelingsjubileum, waarvoor speciale activiteiten worden gehouden, onder andere een ledenavond aan het eind van het jaar. Intussen is er ter gelegenheid van het afdelingsjubileum een speciale uitgave van het Groene Boekje samengesteld. Een eerste exemplaar hiervan wordt aan de landelijk voorzitter, de heer Naber, uitgereikt. Enkele dagen ervoor was het allereerste boekje al bij hem thuis aan het oudste voormalig bestuurslid en oud-voorzitter, de heer Harmsen, aangeboden. 

 

In juni is er opnieuw een Nationale Tuinweek met als thema “moestuinieren” en de Open Tuinenroute. Verder zijn er, zoals gebruikelijk, verschillende excursies, lezingen, tuinclubs en ruilbeurzen.

 

De bestuurssamenstelling wijzigde dit jaar. Ton Blokvoort nam tijdens de ALV afscheid als bestuurslid. Hij kreeg van landelijk voorzitter Frank Naber een zilveren insigne overhandigd als blijk van waardering voor zijn inzet o.a. in het contact met andere afdelingen.

Na de pauze volgde een lezing van Freek Schepers over De Levende Tuin.

 

Nationale Tuinweek

In het kader van de tweede Nationale Tuinweek) werden de volgende activiteiten georganiseerd:

-Tuinenroute: De open tuinenroute (voor fietsen en auto’s) op 16 juni leidde dit jaar naar een negental fraaie tuinen rond Diepenveen. Er meldden zich 166 deelnemers, waarvan 2/3 op de fiets en 1/3 met de auto.

-Tegel eruit, plant erin: in samenwerking met  Intratuin in Wilp werd op 23 juni het forse aantal van 57 tegels ingeruild tegen plantjes van Intratuin. Er werden twee leden geworven.

-Muziek en fair in de tuin: een open tuinmiddag op 10 juni in De Uiterwaard, waarbij er muziekoptredens waren van de Old Iezer Jazzband en Duo De Verdieping. Tevens vele stands: onder andere verkoop van wijnen en jams, de Pelargoniumvereniging, Vereniging Pluim en Pels en Tuinfee plantensteunen. Verder info over alpine planten in bakken en over maaisystemen. We konden zo’n 350 bezoekers verwelkomen.

 

Bloemschikken

In voor- en najaar werden cursussen gehouden van elk vijf lessen. Dit voorjaar waren er opnieuw twee gevorderden groepen en één beginnersgroep. De groepen telden tezamen gemiddeld 32 deelnemers. Nieuwe instroom is steeds mogelijk in januari en september. Met ingang van het najaar werden de twee gevorderdengroepen samengevoegd tot één, wegens afnemend aantal deelnemers. Deze groep kreeg als locatie gebouw Irene in Twello, terwijl de beginnersgroep met een nieuwe docente van start ging in De Schalm in Deventer.

 

Bloemschikwedstrijden

Van onze afdeling waren er zeven deelnemers aan het Oost Nederlands Kampioenschap Bloemschikken, dat op 26 mei in Twello werd gehouden. Er was dit jaar geen NKB.

 

Cursus moestuinieren

Voor het tweede jaar was er een cursus moestuinieren met praktijktuintjes op de Ulebelt. Er waren acht deelnemers die maandelijks bij elkaar kwamen voor achtereenvolgens theorie en praktijk. Voor dat laatste kreeg elke deelnemer een stukje grond van ruim 10 m2 te bewerken. De deelnemers oordeelden unaniem dat dit een bijzonder nuttige manier is om met moestuinieren kennis te maken.

 

Lezingen

Alle vijf lezingen, één in ’t Hof van Colmschate (Colmschate),  twee in gebouw Irene (Twello), en twee in de Hof van Salland (Diepenveen), werden redelijk tot zeer goed bezocht en door de aanwezigen in het algemeen goed gewaardeerd. Achtereenvolgens werden ze verzorgd  door Lia Kok en Ben van Bokhoven, Freek Schepers, Modeste Herwig, Marcel Batist en Frans van Bussel.

 

Ruilbeurzen

Voor de voor- en najaarsruilbeurs op 14 april en 13 oktober waren we weer te gast bij de hovenier Beijer. Beide beurzen werden redelijk goed bezocht en in een gezellige sfeer werd veel plantmateriaal en kennis uitgewisseld.

 

Meerdaagse reis

Van 13 t/m 15 juli heeft een succesvolle driedaagse tuinenreis naar Noordwest Duitsland plaatsgevonden, waarbij 52 deelnemers van afdelingen Deventer, Apeldoorn, Zutphen en Noord-Veluwe meegingen. De reis was voor de tweede maal in eigen beheer georganiseerd.

 

Dagexcursies

Dit jaar was er een drietal dagexcursies. De eerste vond plaats op 28 april naar de Keukenhof en kwekerij Morning Glory. Tijdens de tweede dagexcursie, op vrijdag 8 juni, werden drie prachtige tuinen in de provincie Groningen bezocht met als afsluiting een kwekerij. De derde en laatste van het seizoen bracht op 17 augustus een bus deelnemers naar tuinen in Midden- en Zuid Holland.

De drie  dagexcursies waren een gezamenlijke activiteit met andere afdelingen uit de Stedendriehoek en leverden volledig gevulde bussen op.  

 

Voorbeeldtuin Het Nieuwe Veld en groenpromotie Steenbrugge

Bij het Nieuwe Veld in Deventer is dit jaar een voorbeeldtuin aangelegd op basis van een geactualiseerd 26-planten plan van Groei en Bloei. De voorbeeldtuin is bedoeld om onder meer bewoners van de nieuwe wijk Steenbrugge enthousiast te maken voor de aanleg van een groene voor- en achtertuin, d.w.z. zo min mogelijk steen en groene alternatieven voor schuttingen. Groei & Bloei en projectontwikkelaar BPD zijn via informatieavonden actief in de benadering van (toekomstige) bewoners.

 

Tuinclubs

De drie tuinclubs binnen onze afdeling mogen zich met elk 10-20 leden in een grote belangstelling verheugen. Elke tuinclub organiseert haar eigen programma en bezoekt op afspraak tuinen en kwekers in de (wijde) omgeving.

·      “Papaver” bezocht op maandagavonden acht particuliere tuinen en had een dagje uit

·       “Passiflora” ging op dinsdagochtenden op bezoek bij negen particuliere tuineigenaren.

·      “Trifolium” leden bezochten op dinsdagavonden zeven tuinen en hadden ook een dagje uit.

 

Lentefair Diepenveen

In de pastorietuin in Diepenveen is op 10 mei, Hemelvaartsdag, voor de negende keer de succesvolle Lentefair gehouden. G&B was er weer bij met een kraam voor ledenwerving.

Nieuwe Oorsprong Schalkhaar

Onze afdeling was tweemaal vertegenwoordigd op een fair bij de Nieuwe Oorsprong, eenmaal in juni en eenmaal in september.

 

Fair Bathmen

Onze afdeling was in het voorjaar vertegenwoordigd op de fair in Bathmen; deze leverde één nieuw lid op.

 

Rotonde Borgelerhof

Onze vereniging krijgt veel waardering voor de wijze waarop de in 2011 geadopteerde rotonde nog steeds wordt onderhouden. Dit is ook in 2018 door een trouwe groep van vrijwilligers gebeurd. In 2019 is de rotonde aan groot onderhoud toe.

 

Vrijwilligersdag

Om als bestuur te onderstrepen hoe belangrijk het is dat we niet alles zelf hoeven te doen en hoe blij we zijn met onze ca. 40 vrijwilligers, hebben we dit jaar op 1 september met 29 personen ons jaarlijks uitstapje gemaakt met een gevarieerd programma.

 

Bloembollenmand

Op 27 oktober vond bij De Colm een succesvolle workshop beplanten van een bloembollenmand plaats, waarbij zeer veel soorten bloembollen in een lasagnebeplanting geplaatst werden. Er waren 30 deelnemers.

 

Jubileumavond

Op vrijdag 23 november werd een jubileumavond gehouden voor leden door leden. Er was een leuke quiz met prijzen, muziek, presentatie van gedichten en een fotopresentatie met toelichting. Gebak en hapjes werden ook door leden verzorgd. De avond werd bezocht door een 125(!)-tal leden en partners. Van het hoofdbestuur was Dick Smit aanwezig, die de afdeling verraste met een grote jubileumvlag.

 

 

EH/06-12-2018

meer

 

 

 

17
Aug
Bloemendingetjes
16
Aug
Frankrijk vakantieland - Blik op de tuin no. 915