Groentips & Groeninfo

Wetenswaardigheden betreffende de Voorbeeldtuin bij Het Nieuwe Veld

Met veel enthousiasme is gestart met de inzaai van de tijdelijke voorbeeldtuin bij Het Nieuwe Veld in Diepenveen. Zo willen we bewoners van de nieuwe woningen in Steenbrugge laten zien, dat je ook met weinig middelen een tijdelijke tuin kunt inrichten. Helaas heeft ook de tijdelijke tuin nu te lijden van de droogte. De groei is minder uitbundig dan normaliter het geval zou zijn. De eigenaar van de zorgkwekerij Het Nieuwe Veld, Hanne Struik, en vijf Groei & Bloei vrijwilligers proberen er het beste van te maken. Maar het is wel nodig (anders dan bedoeld) de planten te sproeien met (grond-)water.

De bewoners van de 57 opgeleverde huur-woningen toonden tot nu toe minder animo voor tuinaanleg dan we hoopten. Daarom hebben we ook nog eens huis aan huis gefol-derd met tips voor een (groene) tuin. Bij een enkeling is de tuin helaas al bedekt met tegels. Met goede informatie valt er mogelijk nog veel te winnen in de komende maanden. Medio juli komt er een voorlichtingsavond met bewoners van de eerste serie opgeleverde koopwoningen.

Er is gelukkig veel belangstelling bij de overheid voor het project “voorbeeldtuin”. Het Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft een niet onaanzienlijk subsidie verstrekt (50%) om de kosten van de tuin te helpen dekken. De gemeente Deventer heeft met het programma “Wij Deventer” een bijdrage toegekend voor een door Diepenveense timmerlieden te maken zitbankje en een kist waarin informatie komt over de tuin , het 26-plantenplan met alternatieven en voorbeeldplattegronden.

Met de provincie Overijssel is overleg gaande om ook van die zijde subsidie te verkrijgen voor het totale project.

Om bewoners te stimuleren wordt bekeken of naast het programma “hovenier aan huis” (voor Groei & Bloei leden) inwoners van nieuwe woningen tegen een gereduceerd tarief een advies voor de inrichting van hun tuin kunnen krijgen. De vraag wat de drijfveren van bewoners zijn bij de start met een (nieuwe) tuin intrigeert ons als bestuur van Groei & Bloei en roept de vraag op of door meer kennisoverdracht over een groene tuin, het tij van de versteende tuinen worden gekeerd?

Jan Weggemans.

Lees Opens internal link in current windowHIER het verslag "Lustrumproject Voorbeeldtuin'

Opens internal link in current windowTerug naar het begin

meer
Zorgkwekerij Het Nieuwe Veld. Klik op de foto om de website te bezoeken
17
Jun
Code rood: slakken
13
Jun
Verliefd op Jan van Leeuwen - Blik op de Tuin(906)