Groentips & Groeninfo
Groene tuinen en voorbeeldtuin

 

Groene tuinen zijn belangrijk.

Uw eigen  groene tuin (dus niet geheel betegeld of van grind voorzien) is belangrijk  voor uw gezondheid (zuiverder lucht) en voor de omgeving. Bij hitte blijft het koeler en bij hevige regenval is er minder kans op wateroverlast. Daarnaast trekt een groene tuin volop bijen, vlinders en vogels aan. Dit alles is goed voor de biodiversiteit. Verder heeft onderzoek aangetoond dat een groene omgeving  belangrijk is voor de sociale veiligheid. Kortom, er zijn veel redenen om van uw tuin een mooie groene, levende tuin te maken en niet alleen een grasveldje.

In deze rubriek willen wij u handvatten aanreiken om u in staat te stellen van uw (nieuwe) tuin een in alle opzichten aantrekkelijke ‘groene’ tuin te maken.

Zorgkwekerij Het Nieuwe Veld. Klik op de foto om de website te bezoeken

Groei en Bloei en Het Nieuwe Veld werken samen aan een voorbeeldtuin

In het najaar van 2018  gaan zorgkwekerij Het Nieuwe Veld in Diepenveen en Groei en Bloei een voorbeeldtuin aanleggen op het complex van de zorgkwekerij aan de Boxbergerweg in Diepenveen.  Wij baseren ons als vertrekpunt op het zgn. 26-plantenplan van Groei en Bloei, waarover een aantal jaren geleden gepubliceerd is in het landelijke blad Groei en Bloei. Ook  is sindsdien bij de Tuinen van Mien Ruys (Dedemsvaart) en in de Tuinen van Appeltern zo’n voorbeeldtuin aangelegd. Dit 26-plantenplan is geactualiseerd o.a. door alternatieve planten die het in onze omgeving goed doen en weinig onderhoud vragen. Met de voorbeeldtuin laten we dit zien en is op de locatie ook extra informatie over de planten ter inzage.

Het plan wordt gefaseerd uitgevoerd. Allereerst is dit voorjaar een stuk grond  onkruidvrij  gemaakt. Daarna zijn de contouren van de tuin aangegeven en  is het terrein geïmproviseerd en gefaseerd ingericht. Rond de zomer is een tijdelijke tuin aangelegd. Het beste plantseizoen is namelijk het najaar en ook het tonen van een tijdelijke invulling is een voorbeeld. Tussen maart en september kun je heel goed laten zien aan geïnteresseerden hoe je een tuin stap voor stap kunt starten door bv. een deel met éénjarigen of wilde bloemen in te zaaien.

Het doel is de tuin in het najaar van 2018 definitief te beplanten. Het najaar is namelijk de beste tijd daarvoor. De twee plantvakken worden beplant met een deel van de geselecteerde planten uit het 26-plantenplan. Voor alle planten ontbreekt de ruimte. In de voorbeeldtuin is een “schatkist” met informatie over de tijdelijke en definitieve tuin ter inzage. Met steun van WIJ Deventer is een zitbank gerealiseerd in de tuin. Tijdens openingsuren van de kwekerij is de tuin via een apart toegangspad (zuidelijk langs de kwekerij) bereikbaar voor bezoekers.

 

<Terug naar het begin>

meer
Zorgkwekerij Het Nieuwe Veld. Klik op de foto om de website te bezoeken
18
Apr
Zaaien 2019
17
Apr
zomertijd