Activiteiten & Actueel

Muziek en Fair in de Uiterwaard

Nadat de organiserende commissie vorig jaar in onze tuin De Uiterwaard de tweede editie van de muzikale middag succesvol had afgesloten, liepen we automatisch tegen de vraag aan wat we in 2018 in ons jubileumjaar moesten gaan organiseren om onze afdeling tijdens de Nationale Tuinweek op de kaart te zetten. De keuze bestond uit iets totaal anders gaan doen of hetzelfde evenement nog een keer herhalen, maar dan wel veel uitgebreider. We besloten om voor de herhaling te gaan en alle mensen die we vervolgens op 10 juni welkom mochten heten, zullen begrijpen dat we er achteraf met voldoening op terug kunnen kijken.

In eerste instantie bestond de commissie uit Cor Koppert, Erica Hoogerbeets, ondergetekende en mijn vrouw Ina. Toen vervolgens ons lid John Smit aanbood om samen met zijn kompaan een muzikale duit in het zakje te doen, hebben we hem gevraagd om ons bij de organisatie te assisteren. Mede dankzij zijn kennis van het muzikale wereldje kwamen we op de keuze voor de Old Iezer Jazzband.

klik op een foto

Ondanks ons draaiboek van de vorige jaren was het toch weer verrassend om te zien hoeveel er door de uitgebreidere opzet overlegd en geregeld moest worden: hoe vinden we leuke exposanten, hoeveel vrijwilligers hebben we nodig, wie laten we wat doen, wat kopen we in, hoe doen we het met de koeling, het wisselgeld, enz. En, om nog maar een ‘zijstraat’ te benoemen: wat doen we met de moeilijke verkeersituatie bij het oprijden van de Deventerweg? En, zeker niet onbelangrijk, wat doen we met de kosten van deze dag? Het orkest was dit jaar duurder dan de vorige jaren en vanuit het bestuur is er de leidraad dat we moeten proberen om elke activiteit kostendekkend te organiseren. Een optie is het heffen van entree, maar dit staat haaks op het doel van deze middag, nl. zoveel mogelijk mensen kennis laten maken met onze vereniging en onze hobby. Een belangrijke voorwaarde is dan natuurlijk gratis entree. Om dit mogelijk te maken ontstond het idee om, naast de vrije gift, een verloting te organiseren. Ik kan me leukere activiteiten op zo’n dag voorstellen als het eindeloos aan de man brengen van lootjes. Wat is het dan geweldig als zich ook hiervoor mensen aanmelden.

Vanuit de verenigingswereld klinkt alom de verzuchting dat het bijna onmogelijk is om nog mensen te strikken voor verenigingswerk. Voor de bestuursfuncties klopt dit inderdaad, maar onze afdeling heeft op deze dag in ieder geval wel laten zien dat het nog mogelijk is om voor eenmalige activiteiten veel mensen op de been te brengen.

Bovenstaand verslag toont enkele aspecten van het verenigingswerk. Het roept ook af en toe de vraag op waarom we dit allemaal doen. Wat bezielt een mens om zich zoveel (vrijwilligers)werk aan te halen. Waarschijnlijk begint het met interesse in de vraag of een idee levensvatbaar is en vervolgens de uitdaging zien om te proberen dit plan concreet te maken, het leuk te vinden om er mee aan de slag te gaan en te ontdekken of je de verwachtingen waar kunt maken. Noem het ambitie. Als je dan, zoals bij dit evenement, ziet dat alles op zijn plaats valt, dat het heerlijk druk is, dat er tevreden exposanten en enthousiaste bezoekers zijn en ook nog een heel klein batig saldo, dan incasseer je de beloning in de vorm van veel voldoening. Voldoening die ook gevoed wordt door de gedachte dat de vereniging weer goodwill heeft opgebouwd en zijn naamsbekendheid heeft vergroot. Hopelijk vertaalt zich dit alles naast ledenbinding direct of indirect in ledenwinst. Misschien zijn er ook wel lezers die zich aangesproken voelen door dit artikel en zich voornemen om een volgend jaar bij een activiteit een bijdrage te leveren. Dat zou dan extra winst zijn.

Ton Blokvoort

Klik Opens internal link in current windowHIER om de foto's te bekijken.

meer

 

 

 

17
Jun
Code rood: slakken
13
Jun
Verliefd op Jan van Leeuwen - Blik op de Tuin(906)