Activiteiten & Actueel

Verslag Lustrumproject 'voorbeeldtuin'

Lustrumproject 'voorbeeldtuin' in de stratblokken

Op 9 maart 2018 is de grond van de voorbeeldtuin van Groei & Bloei bij de zorgkwekerij Het Nieuwe Veld in Diepenveen, tijdens de actie van NL Doet, van onkruid ontdaan.

Varkentjes van het ras ”Tamworth” waren ingehuurd om woelwerk te doen, maar door de vorst schoot dat niet op. Eind maart zijn de contouren van de tuin van bruto 900 m2 door Het Nieuwe Veld afgebakend en zijn in overleg met Groei & Bloei plantenlijsten gemaakt voor zowel een tijdelijke inrichting met éénjarigen als de definitieve inplant op basis van het zgn. 26 plantenplan van Groei & Bloei in september/ oktober (met vaste planten, struiken en een enkele boom). Ook is subsidie aangevraagd voor het programma “Klimaat actief!” van het Waterschap Drents Overijsselse Delta. Voor deze startfase is veel werk verzet door Hanne Struik, de eigenaresse van de kwekerij en ons lid Inke Mensink. Vier vrijwilligers van Groei & Bloei (Ria Markink-Hattink, Bert van Beem, Gerrit Tempelman en Inke Mensink) helpen bij de inzaai van de tijdelijke tuin en de aanleg van de definitieve tuin. Hulde voor deze spontane hulp!

Ondertussen wonen de eerste bewoners van de nieuwe Deventer wijk Steenbrugge in hun woning. Voor hen zijn in april twee bewoners-avonden georganiseerd door de coördinerend projectontwikkelaar BPD Ontwikkeling. Erik Makkinga organiseert deze avonden en er zijn twee sprekers: een architect die het groene karakter van de wijk benadrukt en Cor Koppert, onze voorzitter, die probeert de bewoners te overtuigen van het belang van een levende (groene) tuin. Hulde voor Erik Makkinga van BPD, die dit samen met ons wil oppakken.

De bewoners van Steenbrugge worden gewezen op de voorbeeldtuin en de daar aanwezige informatie over het zgn. 26 plantenplan van Groei & Bloei (bekend uit het landelijke blad in de periode 2011/2012). De op die plantenlijst voorkomende planten zijn te koop bij de kwekerijen Gooiker en Het Nieuwe Veld die samenwerken. Zo hopen we eendrachtig de verstening van tuinen in Steenbrugge te voorkomen. Gemeente, provincie, Waterschap en het hoofdbestuur van Groei & Bloei zijn zeer geïnteresseerd in dit experimentele project. Het motto is immers niet “tegel er uit en plant erin”, maar gewoon: “een levende groene tuin” zonder te veel steen.

Jan Weggemans

Naar "Voorbeeldtuin van Groei en Bloei en groene tuinen" én aanverwante artikelen

meer


17
Jun
Code rood: slakken
13
Jun
Verliefd op Jan van Leeuwen - Blik op de Tuin(906)