Activiteiten & Actueel

*** JUBILEUMAVOND ***

Op vrijdag 23 november willen we ons jubileumjaar met een feestelijke avond afsluiten. We hebben hier al eerder melding van gemaakt, maar nu zijn de datum en de locatie vastgelegd. Dat laatste is de  Borgloschool (Borgele) in Deventer geworden. Hier kunnen we u in de prachtige aula gastvrij ontvangen met alle voor deze avond noodzakelijke voorzieningen. Om voor het programma een indruk te krijgen hoeveel leden we die avond kunnen verwachten, hebben we enige tijd geleden aan diegenen die ons hun e-mailadres ter beschikking hebben gesteld, gevraagd ons te laten weten of zij overwegen aanwezig te zijn. Hebt u al geantwoord? Rond 1 oktober volgt de definitieve uitnodiging.

Zoals ook al eerder aangegeven, wordt dit een avond voor en door leden. Zo hopen we dat u inmiddels foto’s verzamelt waarin u uw passie voor tuinieren tot uitdrukking laat komen. Dit mag tuinieren in de ruimste zin van het woord zijn en hoeft zich niet te beperken tot uw eigen tuin, bordes of balkon. Het zou fijn zijn als u er dan maximaal 5 uiterlijk eind september naar info(at)deventer.groei.nl zou willen sturen. Afhankelijk van de omvang van het aanbod worden ze alle of gedeeltelijk gedurende de avond gepresenteerd. Uiteraard hopen we op een ruim aanbod….

De commissie die de avond voorbereidt is al druk doende een aantal ideeën uit te werken, onder meer door verschillende vrijwilligersgroepen binnen onze afdeling te vragen een bijdrage te leveren via een presentatie, iets muzikaals of bijvoorbeeld het verzorgen van hapjes. Hebt u nog een idee, of zou u zelf (of samen) iets willen doen die avond, laat het ons weten.

Opens internal link in current windowNieuwsbrief betreft de Jubileumavond

Kweekt u pompoenen? Welnu u mag uw mooiste die avond meebrengen. We stellen ze anoniem ten toon en laten alle aanwezigen de mooiste kiezen. Vanzelfsprekend gaan we de indiener daarvan in het zonnetje zetten.

Voor het overige hullen we ons nu verder over het programma in zwijgen. Te zijner tijd volgt meer informatie op de website, dan wel in de definitieve uitnodiging. Reserveert u de avond alvast in uw agenda? Uiteraard is uw partner (of één introducé) ook welkom.

De commissie: Ton Husken, Cor Koppert, Rolande Poppe, John Smit en Meta Spruit.