Activiteiten & Actueel

Korte terugblik ALV van 19 januari 2018

De jaarlijkse ledenvergadering werd goed bezocht.....

Ongeveer 60 leden waren aanwezig. Zij kwamen niet alleen voor het officiële gedeelte, maar ook voor het afscheid van Ton Blokvoort en voor de lezing ‘De Levende Tuin’ door Freek Schepers.

Bij de vergadering kwamen de gebruikelijke onderwerpen aan de orde. Op het Jaarpro-gramma 2017 werd kort teruggeblikt en werden de financiële stukken van 2017 goedgekeurd, met dank aan Jan Weggemans. Cor Koppert werd herkozen als voorzitter voor een tweede termijn van 5 jaar.

Tevens werd aangekondigd dat er dit jaar een bijzonder programma zal komen vanwege het 125-jarig jubileum. Meer daarover leest u op www.deventer.groei.nl.

Onze landelijk voorzitter Frank Naber was aanwezig, niet alleen wegens zijn belangstelling voor ‘De Levende Tuin’, maar tevens om aan Ton Blokvoort, vanwege zijn afscheid, een onderscheiding uit te reiken.

Een dankwoord van Ton volgde. Gelukkig blijft hij nog als vrijwilliger actief bij de afdeling zodat met name de excursies en reizen in goede handen blijven.

Tijdens de ALV werd het in het kader van het jubileum samengestelde boekje gepresenteerd. Daags tevoren was het al overhandigd aan Henk Harmsen, ons oudste nog in leven zijnde lid.

Cor en Erica gingen bij hem op bezoek in Olst, waar hij met zijn vrouw Aaltje woont. Henk was in zijn werkzame leven verbonden aan de hogeschool “Larenstein” en is ook voorzitter van onze afdeling geweest. Aaltje heeft zich jarenlang ingezet voor de verzending van het afdelingsblad. Het was een gezellige bijeenkomst, en onder het genot van een kopje thee zijn herinneringen opgehaald. Henk was zeer verguld met ons bezoek en de uitreiking. Hij is ondanks zijn hoge leeftijd van 90 jaar nog zeer actief met allerlei groene zaken in en rond het huis!

Frank Naber en Wil Visser, het erelid dat zoveel werk heeft verricht met het doorspitten van alle oude notulen en er een boeiend verhaal van heeft gemaakt, kregen het jubileumboekje ook overhandigd.

Na de pauze volgde de verloting, waarna het woord werd gegeven aan Freek Schepers, met zijn lezing die elders in deze uitgave is weergegeven.

Erica Hoogerbeets

meer


17
Jun
Code rood: slakken
13
Jun
Verliefd op Jan van Leeuwen - Blik op de Tuin(906)