Home

JAARVERSLAG 2017 afdeling DEVENTER & OMSTERKEN

Algemeen

Per 31 december 2017 had onze afdeling 351 leden. Dat waren er drie meer dan eind 2016. Gedurende het verslagjaar hebben zich 59 leden aangemeld en 56 afgemeld. Voor het eerst sinds jaren was er weer een (geringe) ledenwinst. Een steeds groter aantal aanmeldingen (23) kwam via de website. 

Er werd één Algemene Ledenvergadering gehouden en het bestuur vergaderde zeven keer. Het Bestuur was op één landelijke Algemene Vergadering vertegenwoordigd. De vergaderingen van Rayon Oost zijn één keer bijgewoond. Ook zijn er twee bijeenkomsten geweest over het organiseren van gezamenlijke activiteiten, zoals excursies, met bestuurders van de afdelingen Apeldoorn, Veluwezoom, Lochem en Zutphen. 

Daarnaast vond gedurende het jaar overleg plaats met allerlei organisaties, zoals drukkerijen, adverteerders, reisorganisaties, tuineigenaren, gemeentes en verwante organisaties. De samenwerking met Natuur Educatie Centrum de Ulebelt werd vervolgd, onder andere door de cursus Moestuinieren die hier werd gehouden.

Algemene ledenvergadering, ALV 

Op 6 februari 2017 hebben we in aanwezigheid van ruim 40 leden onze Jaarvergadering gehouden. 

De voorzitter licht het jaarverslag over 2016  toe. 

De penningmeester geeft een toelichting op de financiële situatie van de afdeling aan de hand van

uitgedeelde cijfers. De balans en de rekening van baten en lasten worden toegelicht. 

Het resultaat voor 2016 is € 911,50 positief. Begroot was een negatief saldo van €  1.028,00. Meevallers waren de deelname aan tuinenroute, de tuinreizen, het bloemschikken (saldo inkomsten en uitgaven), de PR-kosten en het tuinconcert plus bloemschikken voor kinderen. Kleine  tegenvallers waren de kerstworkshop en “pimp je pompoen”. Het vermogen van de afdeling per eind 2016 is € 14.925,91. De kascommissie heeft de cijfers gecontroleerd en akkoord bevonden. Vervolgens dechargeert de vergadering het bestuur voor het gevoerde financiële beleid

In aansluiting geeft de voorzitter aan wat men zoal in 2017 kan verwachten. Allereerst in juni opnieuw  een Nationale Tuinweek met als thema “Kruiden” en de gebruikelijke Open Tuinenroute.  Verder zijn er zoals gebruikelijk, verschillende excursies, lezingen, tuinclubs en ruilbeurzen.

De bestuurssamenstelling blijft dit jaar ongewijzigd. Ton Blokvoort blijft nog een jaar langer als algemeen bestuurslid actief. Na de pauze volgt de verloting en de avond wordt afgesloten met een boeiende lezing over IJsland – Oerland.....

Tuinverkiezing

In samenwerking met de gemeente Deventer is in 2017 de verkiezing van de “groenste tuin van Deventer” verzorgd. Het gebied besloeg de gehele gemeente Deventer en men kon zich aanmelden als deelnemer. Het begrip “groenste” sloeg op meerdere aspecten, zoals diversiteit in beplanting, keuze voor duurzame materialen, maar ook toegankelijkheid voor vogels, insecten en kruipende dieren, manier van bemesten/bestrijden, opvang en gebruik van hemelwater.

In twee teams zijn de 27 aangemelde tuinen bezocht en beoordeeld, waarna een zestal genomineerde tuinen overbleef. Deze zijn door de andere teams in samenwerking met de gemeente bezocht zodat uiteindelijk drie winnaars (in drie categorieën van grootte) overbleven. De prijzen, beschikbaar gesteld door de gemeente, werden ten huize van de eigenaren van de grootste tuin, de familie Bijvank, door wethouder Rorink uitgereikt. We hebben ruime aandacht in de pers gekregen met deze b(l)oeiende activiteit.....

Nationale Tuinweek

In het kader van de tweede Nationale Tuinweek met als thema “Kruiden” werden de volgende activiteiten georganiseerd:

-Tuinenroute: De open tuinenroute (voor fietsen en auto’s) op 17 juni leidde dit jaar naar een negen-tal fraaie tuinen rond Twello. Er meldden zich 88 leden en 56 niet-leden, waarvan 2/3 op de fiets en 1/3 met de auto.

-Tegel eruit, plant erin: In samenwerking met  Intratuin in Wilp werd op 10 juni een fors aantal tegels ingeruild tegen kruidenplantjes van Intratuin. Er werd één lid geworven.

-Muziek in de tuin: Een open tuinmiddag op 11 juni in De Uiterwaard, waarbij muziekoptredens waren van salonorkest Abraham Gezien en het Deventer Dagkoor. Tevens verkoop van kruiden door Francine van Rossem en een wildplukwandeling waarna thee gemaakt werd. Daarnaast demonstraties beeldhouwen, diverse kunstschilders aan het werk, een vijverspecialist, info over alpine planten in bakken en over beregeningssystemen. We konden zo’n 250 bezoekers verwelkomen.....

Bloemschikken

In voor- en najaar worden cursussen gehouden. Met ingang van de najaarscursus is van zes lessen teruggegaan naar vijf lessen. Dit jaar waren er opnieuw twee gevorderden groepen en één beginnersgroep. De groepen telden tezamen gemiddeld 37 deelnemers. Nieuwe instroom is steeds mogelijk in januari en september. 

 

 

Bloemschikwedstrijden

Wederom nam een viertal van “onze” bloemschiksters deel aan het NK Bloemschikken in Nieuwegein. Zij behaalden prima resultaten; één van hen werd eerste in de A-select klasse......

Cursus moestuinieren

Er is dit jaar voor het eerst een cursus moestuinieren georganiseerd. Er waren acht deelnemers die maandelijks bij elkaar kwamen voor achtereenvolgens theorie en praktijk. Voor dat laatste kreeg elke deelnemer een stukje grond van ca. 10 m2 te bewerken waarop door het jaar heen met ca. 15 groentesoorten ervaring kon worden opgedaan. De deelnemers oordeelden unaniem dat dit een bijzonder nuttige manier is om met moestuinieren kennis te maken.

Lezingen

Alle vijf lezingen, één in ’t Hof van Colmschate (Colmschate),  twee in Gebouw Irene (Twello), één in de Horst (Deventer), en één in Hof van Salland (Diepenveen), werden redelijk tot goed bezocht en door de aanwezigen in het algemeen goed gewaardeerd. Achtereenvolgens werden ze verzorgd  door Anna Kemp, Gerrie Roetert en Esther van Assen, Harry Pierik, Frans van der Graaf en Ab Vreeman.

Ruilbeurzen

Voor de voor- en najaarsruilbeurs waren we weer te gast bij de firma Beijer. Beide beurzen werden goed bezocht en in een gezellige sfeer werd veel plantmateriaal en kennis uitgewisseld.....

Meerdaagse reis

Van 7 t/m 9 juli heeft een succesvolle driedaagse tuinenreis naar België plaatsgevonden, waarbij 52 deelnemers van afdelingen Deventer, Apeldoorn, Zutphen en Veluwezoom meegingen. De reis is voor de eerste maal in eigen beheer georganiseerd.

Dagexcursies

Dit jaar was er een drietal dagexcursies. De eerste vond plaats op zaterdag 21 april naar de Bollenroute in de N.O. Polder, dit jaar wederom wegens overweldigend succes het jaar er voor. Tijdens de tweede dagexcursie, op vrijdag 9 juni, werden drie prachtige tuinen in de Betuwe bezocht met als afsluiting een kwekerij. De derde en laatste van het seizoen bracht op zaterdag 26 augustus verzamelaars weer naar het Plantarium in Boskoop. Op de heenreis werd een tuin in Terschuur bezocht en op weg naar huis een in Soest.

De eerste en derde  dagexcursie waren een gezamenlijke activiteit met andere afdelingen uit de Stedendriehoek.....

Tuinclubs

De drie tuinclubs binnen onze afdeling mogen zich met elk 10-20 leden in een grote belangstelling verheugen. Elke tuinclub organiseert haar eigen programma en bezoekt op afspraak tuinen en kwekers in de (wijde) omgeving.

“Papaver” bezocht op maandagavonden zeven particuliere tuinen en had een dagje uit naar o.a. een tuin in Duitsland 

“Passiflora” ging op dinsdagochtenden op bezoek bij tien particuliere tuineigenaren. 

“Trifolium” leden bezochten op dinsdagavonden zes tuinen en hadden ook een dagje uit.

Tuinfair Diepenveen

In de pastorietuin in Diepenveen is op 25 mei, Hemelvaartsdag, voor de achtste keer de succesvolle Lentefair gehouden. G&B was er weer bij met een kraam voor ledenwerving en een voor bloemschikken. Beiden kregen ruime belangstelling met als resultaat enkele nieuwe leden en een mooie omzet aan verkochte bloemstukjes. Nieuw dit jaar waren een aanschouwelijke moestuin en een prijsvraag voor kinderen met als hoofdprijs een schommel en een schep/schepnet.

Oogstfeest Ulebelt

Op 17 september werd een stand bemand op de het oogstfeest van de Ulebelt, dat dit jaar speciaal in het teken van het 20-jarig bestaan stond. Er was een kinderquiz met als hoofdprijs een m2 tuin en een wedstrijd pompoengewicht raden. We hebben enkele leden en een bloemschikker geworven.

Kerstfair Nieuwe Oorsprong Schalkhaar

Op zondag 10 december is nog een stand bemand door één bestuurslid, hetgeen heeft geresulteerd in een nieuw lid.

Rotonde Borgelerhof

Onze vereniging krijgt veel waardering voor de wijze waarop de in 2011 geadopteerde rotonde nog steeds wordt onderhouden. Dit is ook in 2017 door een trouwe groep van vrijwilligers gebeurd. 

Vrijwilligersdag

Om als bestuur te onderstrepen hoe belangrijk het is dat we niet alles zelf hoeven te doen en hoe blij we zijn met onze ca.30 vrijwilligers, hebben we dit jaar op 13 mei met 15 vrijwilligers ons jaarlijks uitstapje gemaakt met een gevarieerd programma. 

Kerstbloemschikken met kinderen

Groei en Bloei heeft ondersteuning geleverd aan een activiteit van Frits Hoogers op 14 december om op een basisschool met een groep van 30 kleuters kerststukjes te maken.

Kerstworkshop

Een groep van 18 deelnemers heeft op19 december in de Lindeboom met veel enthousiasme een kerstworkshop gevolgd, 

EH/23-01-2018

meer

 

 

 

17
Jun
Code rood: slakken
13
Jun
Verliefd op Jan van Leeuwen - Blik op de Tuin(906)