Home

JAARVERSLAG 2016 afdeling DEVENTER & OMSTERKEN

Algemeen
Per 31 december 2016 had onze afdeling 348 leden. Dat zijn er 4 minder dan eind 2015. Gedurende het verslagjaar hebben zich 57 leden aangemeld en 56 afgemeld. Het verloop bij onze afdeling was daarmee weer wat kleiner dan in het voorgaande jaar. Een aanzienlijk aantal aanmeldingen (19) kwam via de website.
Er werd één Algemene Ledenvergadering gehouden en het bestuur vergaderde 7 keer. Het Bestuur was op beide landelijke Algemene Vergaderingen vertegenwoordigd. De vergaderingen van Rayon Oost zijn 3 keer bijgewoond. Ook zijn er 2 bijeenkomsten over het organiseren van gezamenlijke activiteiten, zoals excursies, geweest met bestuurders van de afdelingen Apeldoorn, Veluwezoom, Lochem en Zutphen.
Daarnaast vond gedurende het jaar overleg plaats met allerlei organisaties, zoals drukkerijen, adverteerders, reisorganisaties, tuineigenaren, gemeentes en verwante organisaties. De samenwerking met Natuur Educatie Centrum de Ulebelt werd verder geïntensiveerd.


Algemene ledenvergadering, ALV
Op 17 februari 2016 hebben we in aanwezigheid van 40 leden en onder leiding van de zittende voorzitter en de net aangestelde voorzitter onze Jaarvergadering gehouden.
De secretaris (vice-voorzitter) licht het jaarverslag over 2015 toe. Vervolgens dechargeert de vergadering het bestuur voor het gevoerde financiële beleid.
De penningmeester geeft een toelichting op de financiële situatie van de afdeling aan de hand van
uitgedeelde cijfers. De balans en de rekening van baten en lasten worden toegelicht. 
Het resultaat voor 2015 is € 326,23 negatief. Begroot was een negatief saldo van € 1021,50. Meevallers waren grote deelname aan tuinenroute (mooi weer), lagere kosten drukkerij en lagere kosten bloemschikwedstrijden. Tegenvallers waren hogere uitgaven van de tuinclubs en extra PR-utgaven. Het vermogen van de afdeling is € 14.014,41. De kascommissie heeft de cijfers gecontroleerd en akkoord bevonden. Vervolgens dechargeert de vergadering het bestuur voor het gevoerde financiële beleid.
In aansluiting geeft de voorzitter aan wat men zoal in 2016 kan verwachten. Allereerst in juni opnieuw  een Nationale Tuinweek met als thema “Nederland in bloei” en de gebruikelijke Open Tuinenroute.  Verder zijn er zoals gebruikelijk, verschillende excursies, lezingen, tuinclubs en ruilbeurzen.
De bestuurssamenstelling wijzigt dit jaar grondig. Voorzitter Tjep de Vries geeft de voorzittershamer over aan Cor Koppert. Erica Hoogerbeets wordt als secretaris benoemd en Rolande Poppe als algemeen bestuurslid. Ton Blokvoort blijft nog een jaar langer als algemeen bestuurslid actief. Na de pauze volgt de verloting en de avond wordt afgesloten met een boeiende lezing over het ontwerpen van tuinen.


Mooiste voortuinverkiezing
In samenwerking met de gemeente Deventer hebben we in 2016 de verkiezing van de “mooiste voortuin” in Colmschate-Zuid verzorgd. In een eerste (fiets)ronde werd door een deskundige jury een tiental voortuinen genomineerd, waarna in een tweede ronde de winnaars werden bepaald.  De prijzen, beschikbaar gesteld door de gemeente werden ten huize van de hoofdprijswinnaars, de familie van Leeuwen, door wethouder Rorink uitgereikt.
Oppotactie AH moestuintjes
Op twee zaterdagen, 16 en 30 april, zijn op drie locaties bij Welkoop Twello, Diepenveen en Bathmen, stands bemand. Publiek kon hier met hun opgekweekte groenten en kruiden van de AH moestuinactie, komen om te verspenen en op te potten. Welkoop verzorgde de potjes en grond.
 
Nationale Tuinweek
In het kader van de tweede Nationale Tuinweek met als thema “Nederland in bloei” werden de volgende activiteiten georganiseerd:
-Tuinenroute: De open tuinenroute (voor fietsen en auto’s) op 18 juni leidde dit jaar naar een 9-tal fraaie tuinen rond Schalkhaar en Wesepe. Er meldden zich 64 niet-leden en 57(gezins-)leden, waarvan 2/3 op de fiets en 1/3 met de auto.
-Tegel eruit, plant erin, in samenwerking met  Intratuin in Wilp werd op 11 juni een fors aantal tegels ingeruild tegen plantjes van Intratuin, maar geen leden geworven.
-Muziek in de tuin, een open tuinmiddag op 12 juni in De Uiterwaard, waarbij muziekoptredens waren van De Iesselsingers en Quintet A1. Daarnaast demonstraties beeldhouwen, een botanisch tekenares, een kinderworkshop bloemschikken en info over alpine planten in bakken. We konden zo’n 150 bezoekers verwelkomen.
 
Bloemschikken
In voor- en najaar worden cursussen gehouden van elk zes lessen. Dit jaar waren er opnieuw twee gevorderden groepen en één beginnersgroep. De groepen telden tezamen gemiddeld 40 deelnemers. Nieuwe instroom is steeds mogelijk in januari en september.
 
Bloemschikwedstrijden
Het Regionaal Kampioenschap  heeft ook in 2016 niet plaatsgevonden. Wel nam een viertal van “onze” bloemschiksters deel aan het NK Bloemschikken in Venlo. Een drietal promoveerde naar een hogere klasse.  
 
Lezingen
Alle 5 lezingen, 1 in ’t Hof van Colmschate,   2 in Gebouw Irene, Twello en 2 in de Horst, Deventer, werden redelijk tot goed bezocht en door de aanwezigen in het algemeen goed gewaardeerd. Achtereenvolgens werden ze verzorgd  door Ria Brandwagt, Wilco Boksebeld, Martje van den Bosch, Henny van der Wilt en Vera Greutink.
 
Ruilbeurzen
Voor de voor- en najaarsruilbeurs waren we weer te gast bij de firma Beijer. Beide beurzen werden goed bezocht en in een gezellige sfeer werd veel plantmateriaal en kennis uitgewisseld.
 
Snoeicursussen
Een aantal van onze leden volgde een cursus zomersnoei, en tevens een cursus wintersnoei die werd gehouden op, en in samenwerking met, de Ulebelt.
 
Meerdaagse reis
Van 15 t/m 18 juli is een succesvolle door Garden Tours georganiseerde 4-daagse tuinenreis naar Kent en East-Sussex geweest, waarbij 47 deelnemers van afdelingen Deventer, Apeldoorn, Zutphen en Veluwezoom meegingen. De afdeling heeft een voorlichtingsavond over de reis georganiseerd.
 
Dagexcursies
Dit jaar was er een drietal dagexcursies. De eerste vond plaats op zaterdag 22 april naar de Bollenroute in de N.O. Polder. Tijdens de tweede dagexcursie, op woensdag 8 juni, werden drie prachtige tuinen in het “Rijk van Nijmegen” bezocht met als afsluiting een kwekerij. De derde en laatste van het seizoen bracht op zaterdag 27 augustus verzamelaars weer naar het Plantarium in Boskoop, met als omlijsting het bezoek aan een tweetal interessante tuinen in Stroe en Montfoort.
De eerste en derde  dagexcursie waren een gezamenlijke activiteit met andere afdelingen uit de Stedendriehoek.  
                            
Tuinclubs
De drie tuinclubs binnen onze afdeling mogen zich met elk 10-20 leden in een grote belangstelling verheugen. Elke tuinclub organiseert haar eigen programma en bezoekt op afspraak tuinen en kwekers in de (wijde) omgeving.
·       “Papaver” bezocht op maandagavonden 8 particuliere tuinen. Er is tevens een dagtrip gemaakt naar de Achterhoek waar een 4-tal tuinen werd bezocht.
·       “Passiflora” ging op dinsdagochtenden op bezoek bij 8 particuliere tuineigenaren.
·       “Trifolium” leden bezochten op dinsdagavonden 8 tuinen.
 
Tuinfair Diepenveen
In de pastorietuin in Diepenveen is op 5 mei, Hemelvaartsdag, voor de zevende keer de succesvolle Lentefair gehouden. G&B was er weer bij met een kraam voor ledenwerving en een voor bloemschikkers. Beide kregen ruime belangstelling met als resultaat enkele nieuwe leden en een mooie omzet aan verkochte bloemstukjes. Nieuw dit jaar waren een kruidentuin en een prijsvraag voor kinderen met als hoofdprijs een m2-tuin.
 
Herfstfair Nieuwe Veld Diepenveen
Op 13 september hebben we een stand bemand op de herfstfair van het Nieuwe Veld.
 
Rotonde Borgelerhof
Onze vereniging krijgt veel waardering voor de wijze waarop de in 2011 geadopteerde rotonde nog steeds wordt onderhouden. Dit is ook in 2016 door een trouwe groep van vrijwilligers gebeurd.
 
Vrijwilligersdag
Om als bestuur te onderstrepen hoe belangrijk het is dat we niet alles zelf hoeven te doen en hoe blij we zijn met onze vrijwilligers, hebben we dit jaar op 28 mei met 15 vrijwilligers ons jaarlijks uitstapje gemaakt met een gevarieerd programma.
 
Vrijetijdsmarkt
Op 3 september presenteerde Groei & Bloei zich tijdens de jaarlijkse vrijetijdsmarkt in de Lebuinuskerk.
 
Workshop bloemschikken voor kinderen
Op 19 oktober is bij de Ulebelt een workshop gehouden, waarbij een groep van 22 kinderen actief heeft deelgenomen.
 
Kerstworkshop
Een groep van 11 deelnemers heeft op 20 december in de Lindeboom een kerstworkshop gevolgd,
 
EH/22-01-2017

meer

 

 

 

21
Jan
Kruiden en appelmoes - Blik op de Tuin 884
15
Jan
Vergeten smaakmakers en paradijskorrels (Blik op de Tuin - 884)