Home

JAARVERSLAG 2015 afdeling DEVENTER & OMSTERKEN

Algemeen
Per 31 december 2015 had onze afdeling 352 leden. Dat zijn er 17 (4,6%) minder dan eind 2014. Gedurende het verslagjaar hebben zich 44 leden aangemeld en 59 afgemeld. Het verloop bij onze afdeling was daarmee weer wat kleiner dan in het voorgaande jaar. Een toenemend aantal aanmeldingen (22) kwam via de website.

Er werd één Algemene Ledenvergadering gehouden en het bestuur vergaderde 7 keer. Het Bestuur was op beide landelijke Algemene Vergaderingen vertegenwoordigd. De vergaderingen van Rayon Oost zijn 3 keer bijgewoond. Ook zijn er 2 bijeenkomsten over het organiseren van gezamenlijke activiteiten, zoals excursies, geweest met bestuurders van de afdelingen Apeldoorn, Veluwezoom en Zutphen.
Daarnaast vond gedurende het jaar overleg plaats met allerlei organisaties, zoals drukkerijen, adverteerders, reisorganisaties, tuineigenaren, gemeentes en verwante verenigingen.
 
Algemene ledenvergadering, ALV
Op 18 februari 2015 hebben we in aanwezigheid van 50 leden en onder leiding van de vice-voorzitter onze Jaarvergadering gehouden.
De secretaris licht het jaarverslag over 2014 toe en meldt dat er landelijk volop ontwikkelingen gaande zijn om de vereniging op termijn gezond te houden. De penningmeester meldt het jaar boven verwachting te hebben afgesloten. In plaats van met een begroot tekort van ruim € 1100 is door meer deelname aan excursies dan verwacht en een eenmalige bijdrage van de gemeente het jaar uiteindelijk met een plus van € 667 afgesloten. Voor 2015 verwacht het bestuur een tekort van ca € 1021. De kascommissie heeft de financiële administratie in orde bevonden, waarna de jaarstukken 2014 en de begroting 2015 door de vergadering bij acclamatie worden goedgekeurd. Vervolgens dechargeert de vergadering het bestuur voor het gevoerde financiële beleid.
 
In aansluiting geeft de voorzitter aan wat men zoal in 2015 kan verwachten. Allereerst in juni opnieuw  een Nationale Tuinweek met als thema “Water” en de gebruikelijke Open Tuinenroute. Daarnaast in oktober het Nationaal kampioenschap Bloemschikken dat in de Deventer Schouwburg gehouden zal worden. Dan zijn er zoals gebruikelijk, verschillende excursies, lezingen, tuinclubs en ruilbeurzen.
 
De bestuurssamenstelling blijft ongewijzigd nadat Jan Weggemans voor z’n tweede termijn als penningmeester wordt herkozen. De voorzitter meldt dat hijzelf de functie van secretaris nog vervult, maar ziet het bestuur graag aangevuld met een algemeen lid dat zich met name met activiteiten als de Nationale Tuinweek kan bezig houden. Na de pauze volgt de verloting en de avond is afgesloten met een boeiende lezing met schitterende foto’s over landgoederen rond Deventer.
 
Mooiste voortuinverkiezing
In samenwerking met de gemeente Voorst hebben we in 2015 de verkiezing van de “mooiste voortuin” in Terwolde verzorgd. In een eerste (fiets)ronde werd door een deskundige jury een tiental voortuinen genomineerd, waarna in een tweede ronde de winnaars werden bepaald.  De prijzen, beschikbaar gesteld door de gemeente werden ten huize van de hoofdprijswinnaars, de fam Hemeltjen, door wethouder Lagerweij uitgereikt.
 
Nationale Tuinweek
In het kader van de eerste Nationale Tuinweek werden de volgende activiteiten georganiseerd:
-Dagexcursie Noord-Holland op 13 juni
-Een avond rond het thema “Water in en om de Tuin” op 17 juni bij Hoveniersbedrijf de Colm met onder meer een vijverspecialist, een specialist voor beregening en informatie over regenwater afkoppeling. De avond trok circa 60 bezoekers
-Bezoek aan open vijvertuinen in en rond Deventer op 18 juni ’s avonds.
-Tuinenroute: De open tuinenroute (voor fietsen en auto’s) op 20 juni leidde dit jaar naar een 10-tal fraaie tuinen en kwekerijen rond Terwolde. Er meldden zich 51 niet-leden en 61(gezins-)leden, waarvan 92 op de fiets en 20 met de auto.
-Tegel eruit, plant erin, in samenwerking met  Intratuin in Wilp eveneens op 20 juni.
 
Bloemschikken
Voor- en najaar worden cursussen gehouden van elk zes lessen. Dit jaar waren er opnieuw twee gevorderden groepen en één beginnersgroep. De groepen telden gemiddeld 14 deelnemers. Nieuwe instroom is steeds mogelijk in januari en september.
 
Bloemschikwedstrijden
Het Regionaal Kampioenschap  heeft ook in 2015 niet plaatsgevonden. Wel nam een drietal van “onze” bloemschiksters deel aan het NKBloemschikken in de Deventer Schouwburg.  
 
Lezingen
Alle 5 lezingen, 1 in De Lindeboom, Schalkhaar,1 in ’t Hof van Colmschate,   2 in Gebouw Irene, Twello en 1 in de Horst, Deventer, werden redelijk tot goed bezocht en door de aanwezigen in het algemeen goed gewaardeerd. Achtereenvolgens werden ze verzorgd  Twan Teunissen, Sjon Heijenga, Wiert Nieuman, Hans Kramer en Ton Hannink.
 
Ruilbeurzen
Voor de voor- en najaarsruilbeurs waren we weer te gast bij de firma Beijer. Beide beurzen werden goed bezocht en in een gezellige sfeer werd veel plantmateriaal en kennis uitgewisseld.
 
Meerdaagse reis
Helaas heeft de geplande reis naar Duitsland wegens te weinig aanmeldingen geen doorgang gevonden.
 
Dagexcursies
Dit jaar waren er een drietal dagexcursies. De eerste vond plaats op zaterdag 11 april naar de Botanische Tuinen in Utrecht en de Moeras- en Stinzenplantentuin in Westbroek. Tijdens de tweede dagexcursie, op zaterdag 13 juni, werden enkele toptuinen en een kwekerij in Noord-Holland aangedaan. De derde en laatste van het seizoen bracht op zaterdag 29 augustus verzamelaars weer naar het Plantarium in Boskoop, met als omlijsting het bezoek aan een tweetal interessante tuinen in Barneveld en Amersfoort.
De eerste en derde  dagexcursie waren een gezamenlijke activiteit met  onze buren uit de Stedendriehoek.  
                            
Tuinclubs
De drie tuinclubs binnen onze afdeling mogen zich met elk 10-20 leden in een grote belangstelling verheugen. Elke tuinclub organiseert haar eigen programma en bezoekt op afspraak tuinen en kwekers in de wijde omgeving.
·       “Papaver” bezocht op maandagavonden 7 particuliere tuinen. Op 2 juli is een dagtrip gemaakt naar de omgeving van Nijmegen en de Ooijpolder waar een 3-tal tuinen werd bezocht.
·       “Passiflora” ging op dinsdagochtenden op bezoek bij maar liefst 11 particuliere tuineigenaren.
·       “Trifolium” leden bezochten op dinsdagavonden 8 tuinen. Met name deze tuinclub heeft nog ruimte voor nieuwe leden.
 
Plantjesmarkt Twello
Deze traditionele markt van de Stichting Dorpsverfraaiing Twello vond plaats op 10 mei. Naast een leuk bedrag van ter plaatse gemaakte en verkochte bloemstukjes (voor Moederdag) werden er geen nieuwe leden geworven.
 
Tuinfair Diepenveen
In de pastorietuin in Diepenveen is op 14 mei, Hemelvaartsdag, voor de 6de keer de succesvolle Lentefair gehouden. Deze trok dit jaar weer meer bezoekers dan het jaar ervoor. G&B was er weer bij met een kraam voor ledenwerving en een voor bloemschikkers. Beide kregen ruime belangstelling met als resultaat enkele nieuwe leden en een mooie omzet aan verkochte bloemstukjes.
 
Streekmarkt de Oorsprong
Op zondag 20 september was onze afdeling prominent aanwezig op de maandelijkse Streekmarkt van de Oorsprong in Schalkhaar. Hier werden belangstellenden vooral voorzien van tuinadviezen.
 
Rotonde Borgelerhof
Onze vereniging krijgt veel waardering voor de wijze waarop de in 2011 geadopteerde rotonde nog steeds wordt onderhouden. In het voorjaar van 2015 is de rotonde verder verfraaid met een ruime variëteit aan bollen.
 
Vrijwilligersdag
Om als bestuur te onderstrepen hoe belangrijk het is dat we niet alles zelf hoeven te doen en hoe blij we zijn met onze vrijwilligers, hebben we dit jaar op 20 juni met ca 18 vrijwilligers ons jaarlijks uitstapje gemaakt. Er werd een gevarieerd programma geboden, waaraan door de deelnemers enthousiast werd deelgenomen.
 
 
 
CK/11-01-2016

meer

 

 

 

21
Jan
Kruiden en appelmoes - Blik op de Tuin 884
15
Jan
Vergeten smaakmakers en paradijskorrels (Blik op de Tuin - 884)