Home

Jaarverslag 2014

Algemeen

Per 31 december 2014 had onze afdeling 369 leden. Dat zijn er 24 (6.1%) minder dan eind 2013. Gedurende het verslagjaar hebben zich 40 leden aangemeld en 64 afgemeld. Het verloop bij onze afdeling was daarmee wat kleiner dan in 2012. De meeste aanmeldingen kwamen via de website; de eerste Nationale Tuinweek leverde elf nieuwe leden op.

Er werd één Algemene Ledenvergadering gehouden en het bestuur vergaderde 7 keer. Het Bestuur was op beide landelijke Algemene Vergaderingen in zowel Nieuw Loosdrecht als Utrecht vertegenwoordigd. De vergaderingen van Rayon Oost zijn drie keer bijgewoond, de tweede in september was speciaal opgezet rond het Project Groei. Ook zijn er twee bijeenkomsten over het organiseren van gezamenlijke activiteiten geweest met bestuurders van de afdelingen Apeldoorn, Veluwezoom en Zutphen.

Daarnaast vond gedurende het jaar overleg plaats met allerlei organisaties, zoals drukkerijen, adverteerders, reisorganisaties, tuineigenaren, gemeentes en verwante verenigingen

Algemene ledenvergadering, ALV

Op 26 februari 2014 hebben we in aanwezigheid van 54 leden onze Jaarvergadering gehouden. De secretaris licht het jaarverslag over 2013 toe en meldt dat de nieuwe webmaster de website grondig heeft "verbouwd".

De penningmeester meldt het jaar boven verwachting te hebben afgesloten. In plaats van met een begroot tekort van ruim € 200 is door enerzijds meer deelname aan excursies, meer advertentie- opbrengsten en anderzijds besparingen op het afdelingsblad, het jaar uiteindelijk met een plus van € 562 afgesloten. Voor 2014 verwacht het bestuur mede als gevolg van een eenmalige bijdrage aan het HB voor de opzet van de eerste Nationale Tuinweek een tekort van ca. € 1300.

De kascommissie heeft de financiële administratie in orde bevonden, waarna de jaarstukken 2013 en de begroting 2014 door de vergadering bij acclamatie worden goedgekeurd. Vervolgens dechargeert de vergadering het bestuur voor het gevoerde financiële beleid.

In aansluiting geeft de voorzitter aan wat men zoal in 2014 kan verwachten. Allereerst de Nationale Tuinweek met een aantal speciale activiteiten, zoals de verkiezing van de mooiste geveltuin van Deventer en tot slot de gebruikelijke Open Tuinenroute. Daarnaast vestigt hij de aandacht op de samenwerking met de afdelingen binnen de Stedendriehoek, de verschillende excursies, lezingen, tuinclubs en ruilbeurzen.

De bestuurssamenstelling blijft ongewijzigd nadat Tjep de Vries voor z'n tweede termijn wordt herkozen. De voorzitter meldt dat de functie van secretaris nog steeds vacant is en vooralsnog door de vice-voorzitter wordt waargenomen. Na de pauze volgt de verloting en de avond is afgesloten met een interessante lezing door de Lathyrusvereniging.

Mooiste geveltuinverkiezing

In samenwerking met de gemeente Deventer hebben we in 2014 de verkiezing van de "mooiste geveltuin" verzorgd. De gemeente leverde het merendeel van de adressen aan, waarna in een tweetal beoordelingen de uiteindelijke winnaars werden bepaald. De prijzen, beschikbaar gesteld door de gemeente werden ten huize van de hoofdprijswinnares door de wethouder, de heer Rorink, uitgereikt.

Nationale Tuinweek

In het kader van de eerste Nationale Tuinweek werden de volgende activiteiten georganiseerd:

Actie bij de Ulebelt. Op 14 juni stonden we met een stand op het terrein van de Ulebelt om G&B te promoten. Daarnaast bood de Ulebelt plantjes en zaden aan.
Hoewel er opvallend weinig publiek was, hebben we zeven nieuwe leden geworven. Ook hadden we twee speciale acties:

  1. Tegel er uit, plant er in: wie een tuin-/stoeptegel inleverde kreeg een Hortensia. Daar is die dag 18 keer gebruik van gemaakt
  2. Groene kinderquiz: door goed te raden welke groenten in een kruiwagen lagen kon je meedoen aan de verloting van een BACSAC® (mobiel minituintje).

Kinderactie bij Kwekerij Het Nieuwe Veld. Op 19 juni was groep 5 van basisschool De Zonnewijzer in Diepenveen met hun juffrouw te gast op de kwekerij van Hanne Struik en Jelle Meindertsma. Na enige toelichting mochten ze zelf groente oogsten, voorbereiden, koken en opeten. Na afloop kregen ze allemaal een bos bloemen van Hanne en een Hortensia van ons.

Tuinenroute. De open tuinenroute (voor fietsen en auto's) op 21 juni leidde dit jaar naar een tiental fraaie tuinen en kwekerijen rond Gorssel. Er meldden zich 60 niet-leden en 65 leden, door het mooie weer vooral voor de fietstocht.

Bloemschikken

Dit jaar waren er opnieuw twee gevorderden groepen en één beginnersgroep. De groepen telden gemiddeld veertien deelnemers. Nieuwe instroom is steeds mogelijk in januari en september. Op 10 december heeft een vijftal bloemschiksters assistentie geboden tijdens het Parkinson café in Colmschate.

Bloemschikwedstrijden

Het Regionaal Kampioenschap Bloemschikken, heeft in 2014 niet plaatsgevonden. Wel namen op 31 oktober in de Orchideeënhoeve in Luttelgeest vijf leden deel aan het Nationaal Kampioenschap in zowel de A-select als de A-klasse. Hier werd ook bekend gemaakt dat het kampioenschap volgend jaar in Deventer plaatsvindt.

Lezingen

Alle vijf lezingen, één in 't Hof van Colmschate, twee in De Lindeboom, Schalkhaar en twee in Gebouw Irene, Twello, werden redelijk tot goed bezocht en door de aanwezigen goed gewaardeerd. Achtereenvolgens werden ze verzorgd door Leo Groenleer (DCM), de Lathyrusvereniging, Brian Kabbes, Alie Stoffers en Harry Jans.

Ruilbeurzen

Voor de voor- en najaarsruilbeurs waren we weer te gast bij de firma Beijer. Beide beurzen werden goed bezocht en in een gezellige sfeer werd veel plantmateriaal en kennis uitgewisseld.

Meerdaagse reis

Zoals gebruikelijk werd deze reis door (onze afdeling in samenwerking met) Garden Tours georganiseerd. Het was weer een vijfdaagse reis die plaats vond van vrijdag 27 juni tot en met dinsdag 1 juli. Er waren 42 deelnemers, verdeeld over de afdelingen Deventer (veertien personen), Apeldoorn (veertien personen), Enschede (vier personen) en Zutphen (twee personen). De bestemming was Schotland. Er werden o.a. acht fraaie (botanische) tuinen bezocht en Edinburgh.

Dagexcursies

Zoals al een aantal jaren gebruikelijk waren er ook nu twee dagexcursies. De eerste vond plaats op vrijdag 11 juli en voerde een gezelschap van 59 personen voor een deelnameprijs van € 33,50 naar drie fraaie tuinen in Duitsland en één tuin in de Achterhoek. In de tuin Garten Picker werden veel planten gekocht. De dag werd in de laatste tuin afgesloten met een gezellig glas wijn. Het programma is ook beschikbaar gesteld aan de andere afdelingen uit de Stedendriehoek.

Op zaterdag 30 augustus bezochten we, traditioneel met de zusterafdelingen Plantarium in Boskoop. Er waren 47deelnemers (waaronder 30 van zusterafdelingen), waarmee voorafgaand aan Plantarium de imposante tuin Hof van de vierde Sortie in Amersfoort werd bezocht. Het bezoek aan Plantarium leverde een bus vol plantmateriaal op. Op de terugreis werd nog een bezoek gebracht aan de tuin In de boomgaard in Leusden. Onder het genot van een glas wijn konden we daar ook nog genieten van de resultaten van een bloemschikwedstrijd. De deelnameprijs was € 29,00.

Tweedaagse België reis

Extra dit jaar was een tweedaagse reis op 9 en 10 mei naar België waar we naast een bezoek aan het arboretum in Kalmthout, drie tuinen bezochten en de tuinbeurs in Beervelde. Voor de scherpe prijs van € 150,00 konden we de 58 deelnemers niet alleen de hotelovernachting aanbieden, maar ook alle entrees, de diverse consumpties en twee maal een diner. De deelnemers waren niet alleen afkomstig uit de Stedendriehoek, maar ook uit de afdelingen Salland, Ommen en Lochem.

Tuinclubs

Binnen onze afdeling zijn drie tuinclubs actief, elk met 10-20 leden. Op afspraak bezoeken zij tuinen en kwekers in de wijde omgeving. 

"Papaver" bezocht op maandagavond zeven particuliere tuinen. Op 2 juli is een dagtrip gemaakt naar de omgeving van Ruinen (Drenthe) waar een drietal tuinen werd bezocht.

"Passiflora" ging op dinsdagochtend op bezoek bij elf particuliere tuineigenaren.

"Trifolium"-leden bezochten op dinsdagavond zeven tuinen. Met name deze tuinclub zoekt versterking.

Plantjesmarkt Twello

Deze traditionele markt van de Stichting Dorpsverfraaiing Twello vond plaats op 10 mei. Naast een leuk bedrag van ter plaatse gemaakte en verkochte bloemstukjes (voor Moederdag) werden er geen nieuwe leden geworven.

Tuinfair Diepenveen

In de pastorietuin in Diepenveen is op 29 mei, Hemelvaartsdag, voor de 5de keer een succesvolle Lentefair gehouden. G&B was er weer bij met een kraam voor ledenwerving en een voor bloemschikkers. Beide kregen ruime belangstelling met als resultaat twee nieuwe leden en een mooie omzet aan verkochte bloemstukjes.

Vrijwilligersdag

Om als bestuur te onderstrepen hoe belangrijk het is dat we niet alles zelf hoeven te doen en hoe blij we zijn met onze vrijwilligers, hebben we dit jaar op 24 mei met onze vrijwilligers ons jaarlijks uitstapje gemaakt. Er werd een gevarieerd programma geboden, waaraan door de zestien deelnemers enthousiast werd deelgenomen.

Overige activiteiten

In het voorjaar is op initiatief van enkele leden aan de Stationsweg in Colmschate, met steun van het bestuur, deze straat opgesierd met "hanging baskets". In dezelfde periode heeft de afdeling de "Groene Golf" aan planten geholpen bij het inrichten van hun theetuin. In oktober is in samenwerking met "het Nieuwe Veld" een workshop 'plantvermeerdering' georganiseerd. Gedurende het gehele jaar hebben vrijwilligers ervoor gezorgd dat de rotonde bij de Borgelerhof er piekfijn uit bleef zien.

meer

 

 

 

21
Jan
Kruiden en appelmoes - Blik op de Tuin 884
15
Jan
Vergeten smaakmakers en paradijskorrels (Blik op de Tuin - 884)