Diversen

Opzeggen

Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december en wordt stilzwijgend verlengd. Bij tussentijdse toetreding is een evenredig deel van de contributie verschuldigd.

Opzeggen: voor 1 oktober van het lopende kalenderjaar bij Groei & Bloei, Postbus 485, 2700 AL Zoetermeer of per e-mail: leden(at)groei.nl.

Naar boven

meer

 

 

 

25
Mar
Actie tegel eruit en plant erin Intratuin BEEMSTER
22
Mar
Beloond voor wachten op de zon