Deventer

Fuchsiavereniging

Fuchsiavereniging Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden

  • Even voorstellen

Misschien hebben jullie, als bloemenliefhebbers al wel eens gehoord van fuchsia's. In de volksmond worden het ook wel bellenplanten genoemd. Als voorzitter van de fuchsiavereniging van de Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe wil ik wat meer bekendheid onder een breder publiek brengen door dit stukje voor het verenigingsblad van Groei & Bloei, afdeling Deventer en omgeving, te schrijven.

Onze afdeling, die zoals gezegd onder auspiciën van de Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden valt, bestaat sinds 1988 bestaat en momenteel bijna 80 leden heeft, is een erg actieve afdeling. Jaarlijks organiseren we veel activiteiten die hoofdzakelijk raakvlakken hebben met de fuchsia planten. Kijk daarvoor maar eens op onze onlangs vernieuwde site van www.fuchsiaveluwe.nl.

Jaarlijkse activiteiten

  • In januari de Jaarvergadering en een Nieuwjaarsreceptie (Zoals bij alle verenigingen)
  • Drie à vier lezingen over bloemen , planten en dieren en soms ook reisreportages van personen die verre landen hebben bezocht. Het moet wel raakvlak hebben met de natuur!
  • In juni hebben we een jaarlijkse busreis naar tuinen of kwekerijen
  • In augustus is er een ledenbarbeque in een tuin van onze leden in Voorthuizen
  • Ook is er in augustus of september een verkiezing van de mooiste verenigingsplant, uiteraard een fuchsia, die in maart/april aan alle leden als klein stekje is uitgereikt, die dan beloond wordt met de 1e prijs een verenigingsbeker de "Hans van de Beek Trofee"
  • Jaarlijks is er ook een speciale Vriendendag georganiseerd door een van de afdelingen onder auspiciën van de landelijke koepel NKvF. Dit jaar heeft de afdeling Achterhoek Gelderland een boeiende fuchsiatuin met talrijke verkooppunten van planten en andere hobby artikelen rond de museumboerderij "De Smedekinck in Zelhem ingericht. De belangstelling uit het hele land was groot en het weer werkte ook goed mee!
  • Ook houden , meestal een zevental leden, in juli en augustus Open Tuinen, waar men dan hun tuin gratis kan bezoeken en bewonderen
  • Overige wetenswaardigheden

Verder hebben we een verenigingsblad "De Veluse Fuchsia-Bode, die ongeveer zes keer per jaar het afdelingsnieuws bekend maakt.

Ook hebben we nog een eigen winkeltje, waar de leden hun voordeel kunnen doen in de aanschaf van plantgerelateerde producten, zoals voeding, stek- en kweekgrond, naamkaartjes, pennen en nog veel meer.

  • Contact

Wie wat meer over onze vereniging wil weten, kan altijd telefonisch of per e-mail contact opnemen.
Contactpersoon: 
G. Achterkamp
Chopinstraat 5
Twello 
Telefoonnummer 0571-274347
E-mail: gerrit.achterkamp(at)hotmail.com.