Deventer

Zaai- en Stekclub een succes

Het initiatief, begin dit jaar, om een zaai- en stekclub te starten, heeft heel goed uitgepakt. In eerste instantie hebben zich ruim 20 mensen aangemeld. Na een eerste kennismaking werd besloten om maar gewoon te beginnen, op de zaterdagmorgen,  in de kas van Ton en Ina Blokvoort. Toen nog in Epse, nu tijdelijk in Twello en vanaf volgend jaar in Diepenveen. De zaterdagmorgen had voor de meesten de voorkeur. Door deze keuze vielen er weer enkele mensen af en bleven er uiteindelijk 18 leden over. Met een wekelijks wisselende opkomst wordt er in een heel gezellige sfeer gezaaid en gestekt. Er worden ervaringen uitgewisseld, gediscussieerd over namen en beginnersfouten gemaakt. Zo langzamerhand begint er zich een duidelijke structuur af te tekenen. Taken worden verdeeld en er is een soort van administratie ontstaan zoals het bijhouden van de zadenvoorraad, de gezaaide en de verspeende planten, enz. Een punt van overleg dat regelmatig terug kwam, was de vraag om alleen voor de eigen leden te kweken of om royaal, ook voor de afdeling, te kweken. Het heeft zich vanzelf opgelost, want gedurende het seizoen bleek de voorraad voortdurend aan te groeien. Toen alles geïnventariseerd werd, bleken er maar liefst 700 plantjes voor de ruilbeurs te zijn en was er de zorg dat dit veel te veel zou zijn. Gelukkig trok de ruilbeurs veel bezoekers en gingen er ruim 600 plantjes over de toonbank. Het eerste seizoen zal worden geëvalueerd daarbij wordt overlegd hoe in 2020 verder te gaan. We verwachten dat ook een  tweede jaar heel positief tegemoet gezien kan worden.

Ton Blokvoort.   

                          

►Terug naar 'Zaai- en Stekclub ZaaiGoed'.