Deventer

Nieuws van de Zaai- en Stekclub, mei 2020

Een van de leuke kanten van het zelf zaaien van je planten is de dagelijkse beleving. Je kunt het hele proces nauwgezet volgen en controleren, je zit er met je neus bovenop. Het proces van zaaien tot uitplanten, vooral in een gecontroleerde omgeving zoals de huiskamer of de kas, bestaat uit diverse kleine stapjes die afzonderlijk niet moeilijk zijn, maar net als bij een ketting is alles verloren als er een schakeltje uitvalt. Je hoeft bijvoorbeeld alleen maar te denken aan het een keer te laat controleren van de vochtigheid.  Ondergetekende heeft het kunstje redelijk onder de knie gekregen met heel veel vallen en opstaan; het laatste gelukkig vaker dan het eerste. Heel veel mensen houden het bij tegenslag al snel voor gezien en haken af. Dat is jammer en onnodig. Omdat de praktijk en in die praktijk het uitwisselen van ervaringen de beste manier is om dit proces onder de knie te krijgen, is vorig jaar een zaai- en stekclub opgericht, waarbij de leden, als er geen crisis is, elke zaterdagochtend in een royale kas gezellig samen aan de slag gaan. Na een start in de kas in Epse en een tijdelijke werkplek in een kas in Twello, heeft de club nu een start gemaakt in een nieuwe kas in Diepenveen. Deze kas is aan de bestaande garage gekoppeld in de tuin bij de nieuwe woonplek van Ton en Ina Blokvoort. Door deze combinatie is er veel werk- en opslagruimte ontstaan. Het voordeel van ruimte betaalt zich ook uit in de mogelijkheid om nu een groot assortiment aan planten te kweken, zowel één- als meerjarig en vaak in grote aantallen. Met de hulp van enkele technische leden is er een extra tafel gecreëerd en beschikt de club ook over een zgn. ‘broedwieg’. Denk hierbij aan een grote bak waar het zaad d.m.v. bodemverwarming sneller kan ontkiemen.  Bij zo’n groepsproces heeft elke deelnemer zijn waarde. De één door de al genoemde technische inbreng, de ander door het inbrengen van bijvoorbeeld een weegschaal. Die weegschaal wordt weer gebruikt voor het mengen van de diverse bestanddelen waaruit de zaai- en/of stekgrond bestaat. Hierdoor beschikken we over een eigen hoogwaardig product en dat hebben we dan weer te danken aan de goede connectie van een van de leden met Hans Kramer van De Hessenhof in Ede. Zelfs de diverse leden die op het gebied van zaaien nog geen enkele ervaring hebben, zijn waardevol; hun waardering valt in dankbare aarde bij de diverse mensen die de uitleg verzorgen. Een mooie wisselwerking.

Ton Blokvoort