Deventer

De Zaai- en Stekclub

De oproep aan de leden van onze afdeling om zich op te geven voor een op te richten zaai- en stekclub heeft veel respons opgeleverd. Er hebben zich maar liefst ruim 20 mensen aangemeld. Op de oprichtingsvergadering bleek vooral interesse te zijn voor een wekelijkse praktijkochtend op de zaterdag. Dit is natuurlijk niet voor iedereen een geschikte dag waardoor we uiteindelijk met 16 actieve leden einde maart 2019 zijn gestart. De activiteiten zijn heel divers. We zaaien een- en meerjarige planten en heesters en we stekken planten en heesters. Ons aanvangsmateriaal bestond uit zaad en stekken van planten die iedereen individueel inbracht en uit een aantal soorten zaad die we bij Vreeken’s Zaden hebben besteld. In de groep zitten diverse mensen die al de nodige ervaring hebben en dat is erg prettig bij het begeleiden van degenen die nog helemaal ‘groen’ zijn. Om ook de leden op de hoogte te houden die niet elke zaterdag aanwezig zijn, wordt er elke week een zgn. nieuwsflits verstuurd. Hierin wordt verslag gedaan van de resultaten van de voorbije zaterdag en van de plannen voor de komende zaterdag. Op de zaterdag zelf starten we om 10 uur altijd eerst met een half  uurtje koffieleuten, waarna we tot uiterlijk 12 uur aan de slag gaan. We  hebben in de loop van het seizoen gemerkt dat we veel teveel kweken voor eigen gebruik en daarom besloten om de overtollige planten op de voor- en najaarsruilbeurs  aan te bieden. Dit geeft meer voldoening, alle planten komen op deze manier goed terecht en we hopen dat we zodoende bij meer mensen  interesse voor dit mooie aspect van onze tuinhobby opwekken; de bekende olievlekwerking. Na de oktoberruilbeurs gaan we het seizoen evalueren waarna we in winterrust gaan. Voorafgaand aan die vergadering hebben we al wel de conclusie getrokken dat we er goed aan doen om volgend jaar al in februari voorzichtig te beginnen met het zaaien van sommige eenjarigen. Een tweede punt dat regelmatig aan de orde komt is de start van een tweede praktijkdag. Hierbij denken we aan de woensdagavond. Dit is prettig voor mensen die niet op de zaterdag kunnen en mogelijk haalt het wat druk van de soms toch wel volle zaterdagmorgen. Spreekt dit alles u aan en/of wilt u meer informatie. Neem dan contact op Ton Blokvoort, ton.blokvoort(at)kpnmail.nl of 06 – 219 111 20.