Deventer

Hof van Twello: inspirerend centrum voor lokale economie en renderend landschap

Gert Jan Jansen (59) groeide op in Twello waar zijn ouders een tuinderij hadden op de Ziele. Hij studeerde tuinbouw en tropische plantenteelt aan de Landbouwuniversiteit in Wageningen en was o.a. oprichter en 20 jaar directeur van Xotus bij Den Haag, een bedrijf gespecialiseerd in de teelt, onderzoek en vermeerdering van exotische groenten, kruiden en planten. Vanaf 2003 zette hij Hof van Twello op. Eerst achter zijn (geboortehuis) aan de Vermeersweg, later op 'de Gaete' aan de Rijksstraatweg in Twello. Zie ook www.hofvantwello.nl

"In 2003 ben ik begonnen met de Hof van Twello" (*1),vertelt Gert Jan Jansen. "We hebben hier twaalf ha. zand-zavelgrond en pachten nog drie ha. kleigrond bij de IJssel en 3 ha. zandige kleigrond bij het landgoed Het Schol. We zijn een educatief bedrijf, dat zichzelf bedruipt met opbrengsten uit de winkel, horeca, recreatie, opdrachten voor derden, lezingen en gastlessen bij basis-, voortgezet-, en wetenschappelijk onderwijs. Al onze programma’s zijn erop gericht de deelnemers te laten ervaren hoe je minder afhankelijk kunt worden van invloeden en belangen van buitenaf. Je kunt hier een cursus moestuinieren volgen, je verdiepen in permacultuur als teeltwijze, eetbare wilde planten en paddestoelen zoeken en bereiden en niet te vergeten het blote voetenpad lopen en hier onze heerlijke lokale producten eten en drinken. Na mijn opleiding aan de Tropische landbouwschool en Wageningen heb ik o.a. in de Tropen gewerkt. Daar ben ik tot de conclusie gekomen dat  ecologisch, kleinschalig telen, biodiversiteit en een renderende lokale economie heel belangrijk zijn.

Voor familiefeesten is het blote voetenpad voor alle generaties interessant. Het is een educatieve beleving, waarin je een terug in de tijd wandeling maakt. Je loopt over een pad van gras, klei, zand, kleine steentjes en kiezels en je komt langs onze moes-, fruit-, en permacultuur tuin. En niet te vergeten de middeleeuwse, romeinse en pre-historische tuin. Je kunt zo ervaren wat mensen vroeger verbouwden en hoe het voedsel bewaard en bereid werd. En dan hebben we nog onze wijngaard en de kikkerpoel. Er is veel te zien en te beleven. En onderweg kan gepicknickt worden. Wij brengen dat op de gewenste plek en als iemand er zelf niet kan komen helpen wij met rolstoel of autovervoer. Ook van lunch, diner, theetuin, paardenstal en speeltuin kan gebruik gemaakt worden. We zijn open van woensdag tot en met zondag. Door op zondag al vanaf tien uur open te zijn, sluiten we aan bij een lokale traditie. Er waren vroeger in deze regio veel uitspanningen, waar je na een wandeling in de natuur iets kon eten en drinken. En dat kan nu dus weer in de Hof van Twello."

"Wij zijn een Centrum voor Lokale Economie. Daarmee bedoelen we dat we zoveel mogelijk producten uit de eigen regio gebruiken. Dat betekent dat de producten in de eigen streek gekweekt, verwerkt en verkocht worden. In onze winkel verkopen we niet alleen producten die we zelf gekweekt hebben, maar ook van anderen uit de streek (onder het label IJsselvallei). Ons motto is "lokaal doen wat kan en als dat niet kan Fair Trade-producten kopen". Zo beperken we het transport en het energiegebruik. Producent en consument kennen elkaar dan en er wordt niet voor een anonieme markt gewerkt. Ecologisch kweken waarbij goed grondbeheer centraal staat, meegaan met de seizoenen en biodiversiteit vinden we heel belangrijk"", aldus Gert Jan Jansen.

Hoe noodzakelijk een dergelijke werkwijze is kunnen we lezen op de uitgebreide en informatieve website van de Hof van Twello. We hebben in onze wereld te maken met een enorme verschraling van de voedingsgewassen. Wereldwijd worden nog maar 150 gewassen op grote schaal gekweekt. En twaalf daarvan nemen 76% van de voedselproductie in de wereld voor hun rekening. En 50% van de voedselenergie wordt geleverd door drie soorten, te weten tarwe, mais en rijst. Een grotere biodiversiteit is beter voor het ecosysteem. Dat is daardoor meer bestand tegen ziekten en plagen (epidemieën) en kan sneller inspelen op veranderingen.

"Wij hebben een kleinschalig, lokaal productiesysteem opgezet dat rendeert", aldus Gert Jan Jansen. "Daarmee ontstaat een kleinschalig, renderend landschap dat ook in stand blijft wanneer er geen subsidie meer gegeven wordt voor bijv. het ontwikkelen van houtwallen. Als je dat door goed grondbeheer zo opzet en ontwikkelt dat boeren er ook aan kunnen verdienen door bijv. het kunnen oogsten van eetbare gewassen en paddestoelen, is zo’n subsidie niet meer nodig. Wij bedenken zulke systemen, ontwikkelen ze en kunnen er ook aan meewerken dat ze elders opgezet worden. Daarvoor is een andere manier van kijken en economisch denken nodig.

Wat Groei en Bloei betreft vind ik het een gemiste kans dat er in het blad nauwelijks aandacht besteed wordt aan moestuinieren. In ons land- en trouwens ook elders komt steeds meer interesse voor moestuinieren. Wij hebben daarvoor het meest uitgebreide zaden assortiment van Oost Nederland. Ook  jonge groenten- en kruidenplantjes kun je hier kopen.  En we hebben bessenstruiken en fruitbomen van o.a.  ten Elsen uit Neede en natuurlijk ook egelantier en hondsroos, omdat je het blad kunt gebruiken om thee te zetten" , zegt de bevlogen Gert Jan Jansen bij het afscheid nemen.

Inke Mensink

(*1) Hof van Twello, Rijksstraatweg 17a, 7391 MH Twello. Tel. 0571 – 270014, e-mail: info(at)hofvantwello.nl en website: www.hofvantwello.nl