Deventer

Moestuincursus 2020 voor mensen met een eigen tuin.

Dit jaar is er voor mensen met een eigen (moes-)tuin de mogelijkheid om deel te nemen aan de theoriecursus “moestuinieren” van Groei & Bloei bij de Ulebelt (Maatmansweg) in Deventer.

Theoriecursus

Het omgaan met je eigen moestuin thuis staat centraal. Groei & Bloei organiseert gedurende vier zaterdagochtenden in maart/april/mei van 9.30 – 12.30 uur  een theoriecursus met acht presentaties bij milieueducatiecentrum de Ulebelt. De thema’s zijn moestuinontwerp, bodemverzorging, bemesting, composteren, zaaiplan en zaaien, kruiden, vruchtwisseling, klein fruit en ziekten en plagen. We doen dit deels met externe sprekers, deels met eigen mensen. De sfeer is informeel en we schenken goede koffie en thee. We gaan in op algemene en specifieke vragen over de eigen tuin. Er is ruimte voor discussie en uitwisseling van informatie en tips. De theoretische informatie wordt per mail verstrekt. We gaan uit van biologisch tuinieren (geen gif, geen kunstmest, wisselteelt).

De kosten van de theoretische cursus zijn all-in € 50 voor leden en € 60 voor niet-leden. Tot 1 maart 2020 hebben leden voorrang. De cursus is een mooie kans om de manier waarop je zelf tuiniert te vergelijken met wat anderen doen en om extra inspiratie op te doen. Het aantal plaatsen is beperkt vanwege de zaalruimte. Reageer dus op tijd.

Bij de evaluatie van de cursus 2019 waren de deelnemers zeer tevreden over de cursus (waarderingscijfer 8,3). Wie interesse heeft voor de theoriecursus, kan zich per mail bij mij aanmelden (jan.weggemans(at)home.nl) als geïnteresseerde en ontvangt dan een inschrijfformulier.  Er is plaats voor maximaal 20 deelnemers. Na ontvangst van het deelnameformulier en de betaling doe je mee. Als er vragen zijn, hoor ik dat graag.

Eigen moestuintje bij de Ulebelt?

Ook is in 2020 nog voor één  deelnemer  naast de theoriecursus in 2020 de mogelijkheid om  onder begeleiding op de Ulebelt een moestuintje te  starten. Je krijgt daarvoor bemeste tuingrond, een rijke variatie aan groentezaden, begeleiding bij je zaaiplan en bij de werkzaamheden in tuin en feedback op al je vragen. Leden hebben tot 1 maart 2020 voorrang (prijs € 60 en niet-leden € 70). Op af te spreken zaterdagochtenden wordt samen in de tuin gewerkt en daarbuiten kun je tot begin december zaaien en oogsten als de Ulebelt geopend is. Geef je interesse daarvoor apart aan mij door en er wordt contact met je opgenomen.

Jan Weggemans (jan.weggemans(at)home.nl)

Programma moestuincursus 2020 Groei en Bloei bij de Ulebelt

 Programma voor vier ochtenden theoriecursus:  
      
 Vier zaterdagen in maart en mei in de Grote zaal bij de Ulebelt, Maatmanweg, Deventer
 Aanvang 9.30 uur (met koffie/thee); zaal open 9.15 uur  
 Eerste presentatie van 9.30 -10.15; koffie/thee 15 min;  
 Tweede presentatie 10.30-11.30 uur   
 Uitloop maximaal tot 11.45 uur   
      
 Cursusleiding: Jan Weggemans en Jan Schukkink  
 Thema'sDatumSprekers  
1de praktische kant van de bemesting van je tuinza 14-3-2019Francine van Rossem 
      
2werken aan een gezonde bodem Harco Jellema  
      
3zaaiplan, zaaien en zelf zaad winnenza 21-3-2019Francine van Rossem  
      
4composteren Mart Nederhof (voorz. G&B Apeldoorn)
      
5vruchtwisselingza 4-4-2019Francine van Rossem 
      
6klein fruit Jan Weggemans  
      
7kruidenza 18-4-2019Francine van Rossem 
      
8ziekten en plagen Cor Koppert (voorz G&B Deventer)
      
 Informatiemateriaal:    
 1. de organisatie stuurt vooraf materiaal per mail  
 2. sprekers leveren materiaal dat of vooraf of achteraf wordt gemaild  
      
 Organisatie van de presentaties: Jan Weggemans en Jan Schukkink 
      
 Jan Weggemans is behalve penningmeester van G&B Deventer (tot medio februari 2020)  jarenlang
  een gedreven biologisch volkstuinder   
 Jan Schukkink is actief lid van Groei&Bloei en doet mee aan de organisatie van de 
 praktijktuintjes bij de Ulebelt    
      
 Francine van Rossem is directeur-eigenaar van Kruidenhuis de Vlo, een gecertificeerd
  biologisch bedrijf uit    
 Rijssen (http://www.kruidenhuisdevlo.nl/) en lesgever bij VELT (https://www.velt.nu/over-velt
 Mart Nederhof is hovenier en op velerlei wijzen betrokken bij projecten in Apeldoorn
 Harco Jellema is bodemkundige en oud adj. directeur van Larestein  
 Cor Koppert is behalve voorzitter van Groei en Bloei Deventer enthousiast hobbytuinder
      
 Praktijkcursus:    
 Een beperkt aantal deelnemers aan de theoriecursus kan ook deelnemen aan de praktijkcursus.
 Je hebt dan een eigen stukje moestuin bij de Ulebelt en tuiniert in groepsverband.
 Het cursusaanbod bestaat uit hulp bij het maken van een tuinplan, zaden, gebruik groot gereedschap
 bij de Ulebelt, voorlichtingsmateriaal,advies op maat. Op een aantal zaterdagen werkt de
 groep samen. Deels zorg je zelf op je eigen tijd voor goed beheer (onkruid wieden, oogsten)
 De praktijkcursus is gekoppeld aan de theoriecursus. Er wordt getuinierd op biologische wijze
 (geen gif, geen kunstmest, wisselteelt).