Deventer

FLEURAMOUR 2022

Indien u geen mobiel nummer heeft, dan graag het vaste nummer vermelden
s.v.p. aanvinken waar u wenst op te stappen
Betaling op rekeningnummer NL 62 TRIO0320 242 773 t.n.v. Afdeling Deventer onder vermelding van Dagexcursie FLEURAMOUR. Deelname is voor eigen risico
s.p.v. aanvinken wat van toepassing is. Opgave is pas geldig na betalig.