Deventer

Ontwikkelingen als gevolg van Corona hebben elkaar snel opgevolgd.

Voor onze vereniging betekent dit dat de volgende activiteiten zijn afgelast:

  • 4 t/m 8 juni - 5-daagse Excursie naar Engeland
  • 17 juli - Frieslandexcursie
  • 15 augustus - Exotenweekend van tuingoed Foltz
  • 26 september - weekendexcursie naar Fleuramour

De activiteiten die nog wel op de agenda staan kunnen uiteraard alleen doorgang vinden als deze passen binnen door de overheid opgelegde maatregelen en we dit als bestuur verantwoord vinden.

We houden u op de hoogte.

Het bestuur