Deventer

1e prijs landelijke BlikvangersPRijs: Wat is dat precies en waarom hebben wij die ontvangen?

1e prijs landelijke BlikvangersPRijs: Wat is dat precies en waarom hebben wij die ontvangenOp zaterdag 9 november 2019 hebben we als Groei & Bloei Deventer met ons project ‘Steenbrugge’ de jaarlijkse Blikvangersprijs van de landelijke vereniging gewonnen. Op deze website en in de afdelingsboekjes van het afgelopen jaar is al veel over dit project gepubliceerd.

  • Bij de toekenning ging het om de volgende criteria:

Middels deze BlikvangersPRijs wil de jury bereiken dat Groei & Bloei laat zien dat het de leukste en groenste vereniging is van Nederland en België.
Maar het belangrijkste doel van de BlikvangersPRijs is om de vereniging bij een groter publiek bekend te maken zodat meer mensen die van tuinen en tuinieren houden, lid worden en blijven.

In 2019 golden de volgende criteria voor de BlikvangersPRijs:

  • Het project is aantrekkelijk voor een breed publiek.  
  • Het project is aantrekkelijk voor de pers om er over te berichten.  
  • Het project wordt bekend gemaakt via / maakt gebruik van de internet­mogelijkheden en social media.  
  • Het project levert nieuwe leden op.  
  • Het project heeft een voorbeeldfunctie, is overdraagbaar en structureel uitvoerbaar.  

 

Het juryrapport zegt daarover:

1e Prijs

Afdeling Deventer met de inzending ‘Stimulering aanleg groene tuinen in nieuwbouwwijk Steenbrugge' (fase 1)

De nieuwbouwwijk Steenbrugge is een duurzame wijk, maar vaak ben je bij nieuwbouw te laat om de nieuwe bewoners te stimuleren om groene tuinen aan te leggen. Fase 1 van dit nieuwbouwproject omvat 400 woningen. Afdeling Deventer heeft via de gemeente contact gezocht met de ontwikkelaar en het idee is gevormd om voorbeeldtuinen te realiseren om te laten zien wat er mogelijk is.

Alle betrokken partijen zijn enthousiast, en de afdeling heeft een substantieel bedrag aan subsidies gekregen van gemeente, waterschap en provincie voor het realiseren van het project.

Er is een voorbeeldtuin aangelegd op een biologische zorgkwekerij in de buurt, en later ook in de nieuwbouwwijk zelf, waarbij enkele bewoners actief meewerkten. Het plantenpakket is gebaseerd op het Groei & Bloei 26-planten-plan, makkelijke planten die er het hele jaar door goed uitzien, met aanvullend advies door De Tuinen van Mien Ruys, de Tuinen van Appeltern, Hans Kramer (Hessenhof) en rozenkwekerij De Bierkreek. Er zijn plattegronden met informatie over de planten en alle planten zijn te leveren door de zorgkwekerij en een nabijgelegen tuincentrum.

Dit project heeft ook een sneeuwbaleffect gehad. De afdeling is intensief betrokken in overleg over de opbouw van een bewonersorganisatie en de ruimtelijke randvoorwaarden om groene tuinen te bevorderen. Naast de genoemde subsidie is ondersteuning gekregen in de vorm van betrokkenheid van de gebiedsontwikkelaar en de verhuurders van de woningen en van enkele hoveniers die 'de levende tuin' omarmen. Alle betrokken partijen hebben een convenant getekend en de afdeling participeert in een provinciaal programma, waarbij het project gebruikt wordt als voorbeeld voor andere gemeenten.

De pers heeft op meerdere momenten over het project bericht, waarbij Groei & Bloei Deventer goed geprofileerd is als 'trekker' van het project.

Motivatie:

De jury was unaniem in de beoordeling van dit project. Het is een heel goed voorbeeld van hoe je de afdeling op de kaart kunt zetten bij zowel de officiële instanties als de bewoners van zo'n nieuwbouwwijk (potentiële leden). Het instappen in een vroeg stadium lijkt hierbij essentieel, een veelgehoorde opmerking dat mensen die net naar zo'n wijk verhuisd zijn geen geld en geen tijd hebben voor hun tuin, wordt hiermee omzeild.

Het project scoort vooral goed op kennisoverdracht, je kunt laten zien dat je als vereniging weet waar je over praat. Het is verder goed te gebruiken als voorbeeld voor andere afdelingen in gemeentes waar (duurzaam) gebouwd gaat worden.

Als enige kanttekening vond de jury het jammer dat er in de presentatie minder aandacht was voor de voorlichting voor nieuwe bewoners, wat zij moeten doen als ze eenmaal zo'n groene tuin hebben. De juryleden waren bang dat zonder extra voorlichting over onderwerpen als bemesting e.d. het goede resultaat misschien wat zal tegenvallen.

De jury is zeer benieuwd naar de resultaten van deze aanpak voor de wijk, en hoopt daar in de toekomst meer over te horen.

Uiteraard zijn wij als bestuur erg trots op het mogen ontvangen van de BlikvangersPRijs als blijk van waardering voor het vele werk wat hiermee gepaard is gegaan. Kartrekkers hiervoor binnen het bestuur zijn Cor Koppert en Jan Weggemans geweest, en voor de uitvoering van het praktische werk (aanleg van de modeltuinen) is tevens een aantal vrijwilligers van de afdeling behulpzaam geweest.

 

Op onderstaande foto ziet u Frans Beijerling, van het hoofdbestuur, die de 1e prijs uitreikt aan voorzitter Cor Koppert.