Deventer

Moestuincursus 2019

Moestuincursus 2019 ook voor mensen met een eigen tuin

Dit jaar is er voor mensen met een eigen (moes-)tuin de mogelijkheid om deel te nemen aan de theoriecursus moestuinieren van Groei & Bloei bij de Ulebelt (Maatmansweg) in Deventer. In voorgaande twee jaren is de moestuincursus bij de Ulebelt uitsluitend georganiseerd als combinatie van theorie en praktijk. Maximaal acht deelnemers konden op een stukje grond met begeleiding aan de slag. Er waren  gastsprekers  voor diverse onderwerpen en per e-mail werd informatie verstrekt.

Om meer leden bij de cursus te betrekken, staat in 2019 het omgaan met de eigen moestuin centraal. Groei & Bloei organiseert gedurende vier zaterdagochtenden in maart/mei van 9.30 – 12.30 uur  een theoriecursus met acht presentaties bij milieueducatiecentrum de Ulebelt. De data zijn 9, 16 en 23 maart en 11 mei

Theoriecursus

De thema’s zijn moestuinontwerp, bodemverzorging, bemesting, composteren, zaaiplan en zaaien, kruiden, vruchtwisseling, klein fruit en ziekten en plagen. We doen dit deels met externe sprekers, deels met eigen mensen. We gaan in op algemene en specifieke vragen over de eigen tuin. Er is ruimte voor discussie en uitruil van informatie en tips. De theoretische informatie wordt per mail verstrekt. We gaan uit van biologisch tuinieren (geen gif, geen kunstmest, wisselteelt).

De kosten van de theoretische cursus zijn all-in € 40 voor leden en € 50 voor niet-leden. Tot 1 maart 2019 hebben leden voorrang. De cursus is een mooie kans om de manier waarop je zelf tuiniert te vergelijken met wat anderen doen en om extra inspiratie op te doen.